Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Igualtat de Gènere


 Horari d'atenció al públic
Horari d’atenció: amb cita prèvia.
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Ubicació
Àrea Socioeducativa
Servei d'Igualtat de Gènere
Plaça des Born, 15
07760 Ciutadella de Menorca

971 48 29 55 

 educacio@ajciutadella.orgDia Internacional de la Dona


 
Tornar