· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Servei d'Igualtat de Gènere

 Horari d'atenció al públic
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
(amb cita prèvia)

Ubicació
Àrea Socioeducativa
Servei d'Igualtat de Gènere
Plaça des Born, 15
07760 Ciutadella de Menorca

971 38 10 50 Ext. 4258

 areaeducacio@ajciutadella.org 


Qué puc fer jo
per la igualtat?
Saps que això és
violència cap a les dones?
Notícies relacionades
amb el servei
Programa Llum LilaProjecte
Som dones


L'Ajuntament de Ciutadella té clar que un municipi en igualtat és necessari, perquè totes les persones hem de poder gaudir dels mateixos drets i oportunitats de formació, d'entreteniment i de desenvolupament personal que la ciutat ofereix. Per açò, manifestam el nostre compromís perquè un municipi en igualtat sigui una realitat i que no doni cabuda a cap tipus de discriminació ni violència cap a les dones.

Malgrat tot el camí ja recorregut per les societats en diferents parts del món, segueix essent necessari treballar per construir societats igualitàries, perquè a Ciutadella i a les societats de tot arreu, on les dones són un 50 % de la població, encara hi ha desigualtat en el món laboral, en la conciliació de la vida laboral familiar i personal, en la corresponsabilitat de les tasques domèstiques, en la violència contra la dona, en els càrrecs de responsabilitat, en l'àmbit de la salut, etc.

Des de l’Ajuntament de Ciutadella, amb la responsabilitat que tenim, com a ens més proper a la ciutadania, tenim l’oportunitat de divulgar els valors que es necessiten per fer possible una equitat real entre homes i dones al nostre municipi. I també per transformar aquests valors en fets, en accions, en canvis... Però no ho podem fer sols. La ciutat, la feim totes les persones que hi habitam; tots hi contribuïm. Des de la visió de la ciutat educadora, a la qual Ciutadella es va adherir l'any 1999, tots els racons i àmbits del municipi eduquen i formen els seus ciutadans i ciutadanes. Tots i totes, per tant, en tenim una responsabilitat.


Què fer si ens trobam davant d'una situació de violència de genère?

Centre Assessor de la Dona - Maó
C. de Vasallo, 33 , 07703 Maó
971 35 70 24  Fax: 971 35 22 51

Centre Assessor de la Dona - Ciutadella
Centre polivalent sa Platja Gran. C/ de la República Argentina, 96, 07760 Ciutadella
971 48 02 01 Fax: 971 38 56 65


 
Tornar