· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Proposta de tots els grups polítics representats a l'Ajuntament en relació a la llei 10/2016

- 18/05/2017 -
1. Que el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca aprovi adherir-se a la petició formulada per Rafel Carretero Bagur i instar al Govern de les Illes Balears a actuar per a la localització i identificació dels cossos dels germans Sebastià i Bartomeu Carretero Gornés, enterrats al cementeri de Bunyola, d'acord amb el que preveu la llei 10/2016, de 13 de juny. 

Proposta de tots els grups polítics representats a l'Ajuntament en relació a la llei 10/2016

1. Que el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella  aprovi adherir-se a la petició formulada per Rafel Carretero Bagur i instar al Govern de les Illes Balears a actuar per a la localització i identificació dels cossos dels germans Sebastià i Bartomeu Carretero Gornés, enterrats al cementeri de Bunyola, d'acord amb el que preveu la llei 10/2016, de 13 de juny.

Tornar