Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 17 de maig al 2 de juliol
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Servei de Recollida de Fems i Neteja

 Horari d'atenció al públic
Horari d'hivern, d'octubre a juny
De dilluns a divendres, de 7.30 a 13.30 h. i de 15.30 a 18 h.
Dissabte, de 8 a 13 h.

Horari d'estiu, de juliol a setembre 
De dilluns a divendres, de 7 a 15 h.
Dissabte, de 8 a 13 h.

Ubicació
Àrea de Territori i Entorn
Servei de Recollida i Tractament de Residus
Deixalleria Ciutadella ECOPARC

Carrer dels Sabaters, 16 bis
07760 Pol. Ind. Ciutadella
 

 
  
Tornar