· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Programes de Joventut

L’àrea de joventut cada any desenvolupa un pla de feina en el que s’hi troben projectes ja consolidats i d’altres que es van introduint depenent de les demandes dels nostres usuaris.
Volem que es sentin en un espai propi on el diàleg i les aportacions hi son presents com a part de la metodologia de feina, entenent l’equip de treball més enllà dels professionals i incloent-hi també els propis usuaris.
Dins el pla de feina es preveu treballar principalment la participació dels joves, la difusió de la informació, l’oci alternatiu i el suport a les iniciatives juvenils.

AlternaNits
És un programa insular d'oci alternatiu per a joves, coordinat per l'Institut de la Joventut de Menorca, amb el suport de tots els ajuntaments. Consisteix en un conjunt d'activitats que s'ofereixen als joves menorquins de manera gratuïta a través dels casals de joves municipals. 
És duu a terme entre els mesos de novembre i abril i va dirigit a joves de 14 a 30 anys residents a Menorca.

Punt mòbil
Difusió de la informació als centres educatius de Secundària. Una vegada al mes i durant l'hora del pati, un informador va a cada centre a muntar-hi una taula informativa, per tal de fer arribar en primera mà informació que pot ser d'interés dels joves.
És duu a terme a terme de gener a juny, hi participen els quatre centres de Secundària de Ciutadella.

Estiu jove
Programa d'activitats d'oci d'estiu dirigit a adolescents i joves (que cursen de 1r fins a 4t d'ESO, residents a Ciutadella) que, per edat, ja no poden anar a l'escola d'estiu però tampoc poden treballar.
Les activitats es duen a terme de dilluns a divendres, de 9 a 13 h, durant els mesos de juliol i agost.

Aula estudi
Durant els dies previs de selectivitat s'habilita una aula per oferir als estudiants de selectivitat un espai per estudiar i per compartir coneixements, Es diferencia d'altres espais en el fet que està oberta també dissabte i diumenge, de 10 a 22 h., sense tancar durant el migdia. Els tres dies abans de selectivitat, l'aula està oberta tot el dia.

 
Tornar