Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Comencen les obres de millora de la carretera Me-1 en el tram entre Ciutadella i Ferreries

- 18/05/2017 -
El projecte consisteix en l’eixamplament dels vorals de la carretera fins a 2,5 m d’amplada, i la millora dels nusos adequant-los també com a punts de canvi de sentit, per tal que tots els canvis de sentit es realitzin en interseccions canalitzades amb carrils centrals d’espera o enllaços. Els treballs seran executats per l’empresa ACSA Obras e Infraestructuras SA. El cost total de la inversió és de 6.270.302,03 euros més IVA.

Comencen les obres de millora de la carretera Me-1 en el tram entre Ciutadella i Ferreries

18/05/2017

 El projecte de millora de la carretera general en el tram Ferreries-Ciutadella consisteix en l’eixamplament dels vorals de la carretera fins a 2,5 m d’amplada, i la millora dels nusos adequant-los també com a punts de canvi de sentit, per tal que tots els canvis de sentit es realitzin en interseccions canalitzades amb carrils centrals d’espera o enllaços. Els treballs seran executats per l’empresa ACSA Obras e Infraestructuras SA. El cost total de la inversió és de 6.270.302,03 euros més IVA.

La presidenta Maite Salord; el conseller de Mobilitat, Miquel Preto; el director insular de Carreteres, Joan Sales; la batlessa de Ciutadella, Joana Gomila; i el batle de Ferreries, Josep Carreres, han presentat l’inici de les obres de millora de la carretera Me-1 en el tram Ferreries-Ciutadella, amb la signatura de l’acta de replanteig d’avui, dia 18 de maig.

Els treballs seran executats per l’empresa ACSA Obras e Infraestructuras SA. El cost total de la inversió és de 6.270.302,03 euros més IVA. Rafel Marquès ha assistit a l’acte de presentació en nom d’ACSA Obras e Infraestructuras SA.

L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres esmentades, definides en el projecte constructiu aprovat definitivament per la Comissió de Govern el dia 17 d’octubre de 2016, després de ser revisat per l’actual equip de govern per tal d’aconseguir un menor impacte i una menor ocupació de sòl amb les mateixes garanties de comoditat i seguretat per als usuaris.

El projecte de millora de la carretera general en el tram Ferreries-Ciutadella consisteix en l’eixamplament dels vorals de la carretera fins a 2,5 m d’amplada, i la millora dels nusos adequant-los també com a punts de canvi de sentit, per tal que tots els canvis de sentit es realitzin en interseccions canalitzades amb carrils centrals d’espera o enllaços.

El calendari d’obres preveu que aquest estiu els treballs se centrin en el tram que discorre pel pla Verd, entre Ferreries i l’accés al camí del Pilar, ja que es tracta d’una zona que s’anega d’aigua durant la temporada de tardor i fins a la primavera. Atès que les primeres actuacions per a la millora de la carretera són excavacions (que no es poden dur a terme amb el terreny anegat), és convenient executar aquestes actuacions dins aquest període d’estiu per tal de no allargar el termini total d’execució d’obra més enllà dels 16 mesos previstos.Cal recordar que, pel que fa als contenciosos interposats per la mercantil CASAS MARTÍ SL, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va donar la raó a la institució insular, i, per contra, el Jutjat avala l’argumentació de CASAS MARTÍ SL. En conseqüència, la institució insular ha apel·lat la interlocutòria del Jutjat en la mateixa línia argumental del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB). Per tant, els treballs projectats en el tram que afecta la propietat de la mercantil CASAS MARTÍ SL no s’executaran fins que no es dictamini la resolució corresponent. 
Tornar