Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Les obres d’emergència del port de Ciutadella ja estan enllestides i tots els establiments poden obrir i ocupar les terrasses

- 22/05/2017 -
Les obres d’emergència per reparar el moll Ribera del Sud del port interior de Ciutadella s’han completat totalment aquest dilluns dia 22 de maig. La previsió de finalització de les obres, fixada per al proper dia 1 de juny en la part terrestre i per al 15 en la part aquàtica, s’ha pogut avançar. Després de l' estiu es durà a terme  el projecte de millora integral del port, amb un pressupost de 3,5 milions d’euros. 

Les obres d’emergència del port de Ciutadella ja estan enllestides i tots els establiments poden obrir i ocupar les terrasses

22/05/2017

Les obres d’emergència per reparar el moll Ribera del Sud del port interior de Ciutadella s’han completat totalment i aquest dilluns dia 22 de maig Ports de les Illes Balears n’ha dut a terme la recepció. La previsió de finalització de les obres, fixada per al proper dia 1 de juny en la part terrestre i per al 15 en la part aquàtica, s’ha pogut avançar i avui les obres ja estan enllestides completament.

Aquest avançament permetrà que els restaurants i la resta d’establiments de la zona ja hi puguin instal·lar tots els elements exteriors que necessiten els seus negocis per respondre amb les millors condicions a l’inici de la temporada turística.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons —que ha visitat avui el port—, ha destacat l’esforç fet perquè les obres hagin pogut estar enllestides a temps, a fi que tots els establiments puguin iniciar la temporada d’estiu sense problemes.

Les obres es varen iniciar el passat gener per la via d’emergència després de l’esfondrament patit el 23 de desembre en un tram de la ribera sud del port interior. No obstant açò, ben aviat es va comprovar que els danys eren molt superiors i, finalment, les obres d’emergència han tingut un abast més ampli del previst inicialment.

L’actuació que es preveia fer en un tram de 40 metres pràcticament s’ha doblat i ha estat necessari actuar en dues zones més, en quasi 79 metres, sota supervisió arqueològica.

Entre altres tasques, ha estat necessari excavar fins a trobar la roca mare del port i encofrar i formigonar tota la part submergida del moll.

La part emergida s’ha anat reconstruint amb peces de naturalesa similar a les que hi havia, que no donaven garanties de seguretat. Sí que s’han col·locat les peces originals que coronen el cantell.

La falta de manteniment que arrossegava el port interior de Ciutadella durant molts d’anys és a l’origen dels problemes que han motivat la intervenció d’emergència.

En aquest sentit, el conseller Marc Pons ha recordat que l’actual Govern ha donat la volta a aquesta dinàmica de falta d’inversions de l’anterior executiu i que, una vegada que s’han conclòs les obres d’emergència —amb un cost inicial d’un milió d’euros però que finalment pot ser inferior—, tan aviat com acabi la temporada turística es durà endavant un projecte de millora integral del port de Ciutadella amb inversions que sumen 3,5 milions d’euros.Projecte de millora integral del port (3,5 milions d’euros), després de l’estiu

Aquesta actuació de millora integral del port suposarà un salt qualitatiu i estètic en les infraestructures i els serveis del port, amb la modernització de les instal·lacions i la millora de la imatge. També és necessari dur a terme un reforçament del moll, com ja s’ha fet en la zona on s’han executat les obres d’emergència. Aquest fet suposa que la inversió inicial prevista de 2,7 milions sigui ara de prop de 3,5 milions.

El projecte, amb la denominació original de «Pavimentació, renovació i adequació d’infraestructures del moll sud i colàrsega del port antic de Ciutadella», implica intervencions en diferents àmbits que es concreten —a més de l’esmentat reforç del moll— en les actuacions següents:

• Canvi de paviments deteriorats, reparació de desnivells i uniformització d’aquests.

• Renovació i adequació dels serveis existents dins la zona portuària, com ara:

— Renovació de les torretes elèctriques i dels sistemes contra incendis.

— Soterrament de les línies aèries de telefonia i elèctriques.

— Renovació de les instal·lacions municipals d’aigua potable, drenatge, clavegueram i xarxa d’enllumenat.

• Nous serveis d’aigües residuals, amb la supressió de les dues estacions impulsores d’aigües residuals actuals, dotació de nous serveis i creació d’una nova estació a la colàrsega que millori la problemàtica derivada dels vessaments i olors al moll sud.

Es tracta d’intervencions imprescindibles per a un bon funcionament del port i dels establiments de restauració i altres negocis que hi estan situats. 
Tornar