Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Tramitació telemàtica de la sol·licitud d'ocupació de via pública per obres

- 01/06/2017 -
L'Ajuntament comunica que l'ús obligatori del nou tràmit per a sol·licitar l'ocupació de via pública per a obres de forma telemàtica s' activa dia 1 de juny. Es tracta d'una important novetat que, un cop adaptats, esteim segurs de que suposarà una gran millora tant per als professionals com per a l'Ajuntament.

Tramitació telemàtica de la sol·licitud d'ocupació de via pública per obres

01/06/2017

L'Ajuntament de Ciutadella comunica que l'ús obligatori del nou tràmit per a sol·licitar l'ocupació de via pública per a obres de forma telemàtica s' activa dia 1 de juny.

Després d'haver solucionat alguns problemes inicials, l'aplicatiu ja està en ús. 

Cal recordar que per accedir al tràmit serà necessari comptar amb el pin ciutadà o el certificat electrònic. També serà necessari incloure-hi el número d'expedient, que constarà a la llicència.

S'hi pot accedir a través del web de l'Ajuntament (www.ajciutadella.org ) → Gestions i serveis i de la Carpeta Ciutadana 

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

Cal recordar que en motiu de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'introdueix en matèria d'administració electrònica la generalització de la utilització dels mitjans electrònics en el procediment administratiu comú.

Les comunicacions per via electrònica entre els interessats i les administracions públiques, l'LPAC les configura tant en un dret com una obligació per determinats supòsits, com és el cas de les persones jurídiques i els autònoms amb obligació d'estar col·legiats.

Per aquest motiu, s'ha habilitat aquesta nova aplicació informàtica per a tramitar la sol·licitud d'ocupació de via pública per obres que es farà de forma telemàtica.

El mateix aplicatiu serà també habilitat per a abonar l'import de la taxa que correspongui.

Es tracta d'una important novetat que, un cop adaptats, esteim segurs de que suposarà una gran millora tant per als professionals com per a l'Ajuntament.

Tornar