Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Modificació d’horaris establiments pel que fa als dies de les festes de Sant Joan

- 09/06/2017 -
L’Ajuntament , amb motiu de les festes de Sant Joan, ha resolt modificar parcialment l’horari de tancament dels establiments i de les terrasses de la ciutat. Les nits del 17 al 18 (vetlla des be), del 22 al 23 (festers) i del 24 al 25 s'augmenta una hora els horaris de tancament. Excepte els establiments de la zona del Pla de Sant Joan en els que l’augment serà de mitja hora. 

Modificació d’horaris establiments pel que fa als dies de les festes de Sant Joan

ImatgeL’Ajuntament , amb motiu de la celebració imminent de les festes de Sant Joan, ha resolt modificar parcialment l’horari de tancament dels establiments i de les terrasses de la ciutat, establert a l'Ordenança municipal reguladora dels horaris que afecten l’oferta turística complementària

Aquesta modificació afectarà únicament a les nits del 17 al 18 (vetlla des be), del 22 al 23 (festers) i del 24 al 25 de juny de 2017. I, en concret, suposarà l’augment d’una hora en els horaris de tancament. Excepte els establiments de la zona del Pla de Sant Joan en els que l’augment serà de mitja hora.

Així mateix, s’ha resolt avançar en dues hores l’horari d’obertura dels establiments classificats a l’Ordenança amb el grup A, ubicats en la zona des pla de Sant Joan, amb ocasió dels actes d’assaigs dels Jocs des Pla del matí de dia 24 de juny.

Tornar