Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Proposta de l'Àrea Socioeducativa pel Pacte de Milà

- 01/01/1900 -
1.Que l'Ajuntament de Ciutadella reculli les recomanacions emanades del Compromís de Mongofre per treballar per una alimentació saludable i que contribueixi al benestar social i a la generació de sostenibilitat. (...)

Proposta de l'Àrea Socioeducativa pel Pacte de Milà

1.Que l'Ajuntament de Ciutadella reculli les recomanacions emanades del Compromís de Mongofre per treballar per una alimentació saludable i que contribueixi al benestar social i a la generació de sostenibilitat.2. Que l'Ajuntament de Ciutadella s'adhereixi al Pacte de Milà.3. Que l'Ajuntament de Ciutadella elabori una estratègia d'acció que fomenti la col·laboració entre les diferents entitats públiques i privades implicades en política alimentària. propiciant la participació, promovent una alimentació saludable, que doni suport al sector primari de Menorca i contribueixi a la sostenibilitat local i global de l'illa.

Tornar