· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Proposta de l'Àrea Socioeducativa per l'aprovació del Reglament municipal del servei de menjar a domicili de Ciutadela de Menorca.

- 15/07/2017 -
1. Aprovar inicialment el Reglament municipal del servei de menjar a domicili, tal com consta a l'expedient.2. Publicar l'acord d'aprovació inicial d'aquest reglament per tal que, a partir del dia següent d'aquesta publicació al BOIB, s'obri el període d'informació pública, de 30 dies, en el qual es puguin presentar al·legacions per part de qualsevol ciutadà. (...)

Proposta de l'Àrea Socioeducativa per l'aprovació del Reglament municipal del servei de menjar a domicili de Ciutadela de Menorca.

1. Aprovar inicialment el Reglament municipal del servei de menjar a domicili, tal com consta a l'expedient.2. Publicar l'acord d'aprovació inicial d'aquest reglament per tal que, a partir del dia següent d'aquesta publicació al BOIB, s'obri el període d'informació pública, de 30 dies, en el qual es puguin presentar al·legacions per part de qualsevol ciutadà.3. Concedir audiència a les associacions veïnals i/o entitats que tenguin relació directa amb l'objecte de la disposició. També se n'informarà l'Institut Balear de la Dina perquè emeti el pertinent informe.

Tornar