Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

L'Ajuntament vol la implicació del Govern per a tenir l'aigua dessalada a un cost raonable, ja que la manca de canalitzacions en condiciona el preu

- 14/06/2017 -
L'equip de govern de l'Ajuntament vol la implicació del Govern de les Illes Balears per tenir l'aigua dessalada a un cost raonable perquè, ara per ara, les mancances de canalització en condicionen el preu que podria assumir Ciutadella. Recorda que l'escenari màxim possible, tenint en compte les circumstàncies actuals, és d'un consum de 750.000 m3/anuals el que podria implicar assumir uns preus més alts que amb un consum més elevat d' aigua dessalada i que tècnicament, ara per ara, no és possible per les condicions de la infraestructura i la falta de canalitzacions. 

L'Ajuntament vol la implicació del Govern per a tenir l'aigua dessalada a un cost raonable, ja que la manca de canalitzacions en condiciona el preu

ImatgeL'equip de govern de l'Ajuntament vol la implicació del Govern de les Illes Balears per tenir l'aigua dessalada a un cost raonable perquè, ara per ara, les mancances de canalització en condicionen el preu que podria assumir Ciutadella. Recorda que l'escenari màxim possible, tenint en compte les circumstàncies actuals, és d'un consum de 750.000 m3/anuals el que podria implicar assumir uns preus més alts que amb un consum més elevat d' aigua dessalada i que tècnicament, ara per ara, no és possible per les condicions de la infraestructura i la falta de canalitzacions.

En aquest sentit, ahir va tenir lloc a la casa consistorial una reunió entre tots els representats dels grups polítics de l'Ajuntament de Ciutadella, i l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA). La reunió es produeix després que el passat 23 de maig ABAQUA presentàs a l'equip de govern una proposta de preus d'aigua dessalada i la possibilitat d'utilitzar aigua dessalada durant aquest estiu, i després que l'equip de govern traslladàs als grups de l'oposició aquesta informació.

L'opció de disposar d'aigua dessalada per a aquest estiu, sense entrar a valorar la idoneïtat o no del preu oferit, depenia d'un estudi econòmic i d'una modificació de tarifes que tècnicament era impossible de materialitzar en poc temps i, per tant, abans que ABAQUA ens tornàs a visitar, l'equip de govern ja va descartar aquesta possibilitat. D'aquesta manera, la reunió d'ahir es va realitzar per tal de plantejar els dubtes que poden sorgir entorn a la proposta de preus per un consum anual d'aigua dessalada.

Cal recordar que a les diferents reunions que s'han mantingut des de l'inici de legislatura, entre l'equip de govern i ABAQUA s'ha manifestat en tot moment que si es posava en marxa la dessaladora havia de ser amb el cost mínim de manteniment i explotació, i s'ha fet especial èmfasi en el fet que l'Ajuntament no està disposat a assumir-ne cap possible cost extra, ja sigui de canalització ni d'execució de la infraestructura ni d'altres possibles que poguessin sorgir, ni que aquest s'assumeixi mitjançant tarifes.

Tot i que la proposta de preus presentada considera els costos de produir aigua dessalada en hores en què l'energia és més econòmica i no considera cap dels costos mencionats anteriorment, cal tenir en compte que el consum d'aigua dessalada que ara mateix podria assumir el municipi de Ciutadella està supeditat a la infraestructura de canalització existent. Una infraestructura que és incompleta, ja que no existeix la canalització cap a Ciutadella, sinó que tan sols existeix una connexió cap a Cala en Bosc; i un projecte de canalització, que es finançaria amb fons de l'impost turístic de 2016, per connectar la dessaladora amb el dipòsit municipal de Son Blanc. Açò permetria un consum aproximat d'uns 750.000 m3 anuals, que arribarien en aquelles zones i als voltants.

Així, l'escenari màxim possible, tenint en compte les circumstàncies actuals, és d'un consum de 750.000 m3/anuals enfront d'una capacitat de producció de la planta d'uns 3.500.000 m3/anuals; el que podria implicar assumir uns preus més alts que amb un consum més elevat.

D'aquesta manera, l'equip de govern s'ha compromès a traslladar aquesta preocupació al conseller de Medi Ambient de les Illes Balears, manifestant-li que les mancances de canalització actuals condicionen el preu de l'aigua dessalada que podria assumir Ciutadella, i que es necessari que el Govern de les Illes Balears s'impliqui d'alguna manera per intentar aconseguir un preu raonable d'acord amb la situació actual.


Tornar