Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

L’Ajuntament tramita la titularitat municipal dels terrenys de Santa Rita per agilitzar la cessió al Ministeri perquè hi pugui ubicar els jutgats

- 15/06/2017 -
Per tal d’agilitzar i fer possible l’acord de cessió del solar de 3.317 metres quadrats de Santa Rita al Ministeri de Justícia, a més, l’Ajuntament també ha remès al Registre de la Propietat la documentació necessària per fer l’escriptura i perquè els terrenys passin a ser de titularitat municipal, tot i que hi resten pagaments pendents corresponents al procés d’expropiació.

L’Ajuntament tramita la titularitat municipal dels terrenys de Santa Rita per agilitzar la cessió al Ministeri perquè hi pugui ubicar els jutgats

ImatgeL’Ajuntament de Ciutadella continua treballant per dotar el municipi d’una nova seu judicial als terrenys de Santa Rita amb la màxima celeritat possible. En aquest sentit, es duen a terme dos tràmits necessaris per tirar endavant el projecte.

Per una banda, en el Ple Municipal d’aquest mes de juny s’aprova el text refós de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana (PGOU) relativa a l’ampliació d’usos del sistema general d’equipament públic de Santa Rita, i, així, es compleixen les prescripcions assenyalades pel Consell Insular de Menorca en data del 28 de setembre de 2009. El document serà remès al govern insular per tal que pugui ser ratificat i publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), un requisit indispensable per a l’entrada en vigor dels canvis urbanístics de la zona on l’Ajuntament vol ubicar l’edifici dels nous jutjats.

Per tal d’agilitzar i fer possible l’acord de cessió del solar de 3.317 metres quadrats de Santa Rita al Ministeri de Justícia, a més, l’Ajuntament també ha remès al Registre de la Propietat la documentació necessària per fer l’escriptura i perquè els terrenys passin a ser de titularitat municipal, tot i que hi resten pagaments pendents corresponents al procés d’expropiació.

Aquestes accions se sumen a totes les gestions que ha fet l’actual govern de Ciutadella des de l’inici del mandat, tant des del punt de vista administratiu com de les negociacions obertes amb el Ministeri de Justícia, per a resoldre dos aspectes clau per al futur de la ciutat: construir uns nous jutjats i desbloquejar, també, la situació de Can Saura Miret per tal que l’edifici pugui tenir usos culturals i convertir-se en un referent al municipi.

Tornar