· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Accessibilitat universal 

Introducció

www.ajciutadella.org ha estat desenvolupat seguint un disseny i programació accessibles, amb l’objectiu de garantir l’accés universal al major nombre possible d’usuaris.
Aquests criteris es basen en les recomanacions WCAG/WAI del World Wide Web Constortium (W3C), consorci internacional que s’encarrega de la supervisió de les tecnologies i estàndards d’Internet. En tot moment, s’ha aplicat el major nivell d’accessibilitat contemplat en aquestes recomanacions (nivell AAA).

Igualment, el codi font d’aquest lloc web ha estat desenvolupat utilitzant les tecnologies XHTML i CSS2, recomanades per el W3C per a una correcta visualització independent dels dispositius de navegació i una adequada separació entre estil i contingut.

Accessos directes i dreceres de teclat.
S’han inclòs algunes dreceres que faciliten un accés ràpid als punts claus de les diferents pàgines de la web. En general, la combinació de la tecla “alt” amb una altra (de la llista que es mostra més endavant), ens portarà a la opció concreta. La tecla “alt” es troba en els PC; els ordenadors Mac tenen una tecla d’acció (normalment juntament amb la barra d’espai) que compleix el mateix objectiu.

L’ús de les tecles d’accés varia amb el navegador:
Internet Explorer: ALT + drecera + ENTER
Mozilla Firefox: ALT + Majúscules + drecera (en versions antigues ALT drecera)
Opera: Majúscules + ESC + drecera
Netscape: ALT + drecera
Safari: ALT + drecera

Dreceres:
1. Accés directe a la pàgina d’inici
2. Accés directe a la pàgina sobre de l’accessibilitat
3. Accés directe al correu per a contactar


Mides del text:
Totes les mides de font del lloc web que s’han implementat mitjançant unitats relatives. D’aquesta manera, es pot modificar la seva mida mitjançant els controls propis de cada navegador. A més de mitjançant els seus corresponents menús, aquesta funció pot ser utilitzada directament mitjançant les següents dreceres:

Internet Explorer: Control i Roda del ratolí
Mozilla Firefox: Control i Roda del ratolí, Control i – o Control i +
Opera: Control i Roda del ratolí, Control i – o Control i +
Netscape: Control i – o Control i +
Safari: Comandament i – o Comandament i +


Excepcions a l’accessibilitat
Per impediments tècnics o requeriments de les aplicacions utilitzades, alguns dels continguts oferts en el lloc web podrien no complir les pautes d’accessibilitat anteriorment comentades. Aquest tipus de continguts es representaran sempre en una nova finestra del navegador, apertura de la qual apareixerà advertit en la descripció del seu propi vincle.
No obstant, en casos de problemes d’accessibilitat o de voler fer algun comentari o suggeriment sobre aquesta matèria, es pot posar en contacte amb l’Ajuntament de Ciutadella.
 
Tornar