Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

L'Ajuntament de Ciutadella felicita els voluntaris de Sant Joan

- 30/06/2017 -
En el balanç, altament favorable, de les festes de Sant Joan, l'Ajuntament vol expressar un agraïment específic al conjunt de voluntaris i voluntàries que hi han participat.

L'Ajuntament de Ciutadella felicita els voluntaris de Sant Joan

En el balanç, altament favorable, de les festes de Sant Joan, l'Ajuntament vol expressar un agraïment específic al conjunt de voluntaris i voluntàries que hi han participat.

Des de l'Ajuntament de Ciutadella, volem fer valer aquells comportaments i les actituds que treballen pel bé comú de la nostra societat, en general, i, en particular, per les festes de Sant Joan. El moviment associatiu, i, en concret, l'altruista, és un pilar fonamental per al desenvolupament de la nostra societat. La seva implicació de manera totalment vocacional per la lluita d'allò que els apassiona i la dedicació de part del seu temps en renunciar a altres aspectes de la seva vida beneficien la col·lectivitat; i aquest Sant Joan n'ha estat una gran mostra. I, així, el poble de Ciutadella i tots els visitants han obtingut el benefici de viure l'experiència d'unes festes segures, i també intenses i plenes de moments emocionants i únics gràcies al voluntariat.

En aquest sentit, des de l'Ajuntament volem fer un especial agraïment a tots aquells col·lectius que, d'una manera o altra, han col·laborat per tal de garantir la seguretat durant les festes de Sant Joan i preservar-ne l'essència, com ara els voluntaris de Sant Joan, que, un any més, han superat els seus límits d'implicació, en assegurar que es feia un bon passadís, amb una enorme paciència per transmetre aquesta necessitat a tota la ciutadania present durant l'acte. De la mateixa manera, al col·lectiu de l'ensortilla, que, davant la complicada situació de perdre part de la festa, han sabut reaccionar i s'han sumat a la feina per garantir viure els Jocs des Pla amb la màxima seguretat, i en permetre que aquest acte es visqui d'una manera cívica i responsable. I també al grup de col·laboradors del caixer senyor, que aquest any han pogut sumar-se al treball col·lectiu i coordinat amb els altres col·lectius, i han fet una feina colze a colze amb l'Ajuntament, amb el mateix objectiu.

No volem deixar d'expressar el nostre agraïment als voluntaris de Protecció Civil de Ciutadella, d'altres municipis de Menorca i de la resta d'illes, ja que consideram incalculable la seva col·laboració durant totes les festes, i estan disponibles en tot moment.

També volem donar les gràcies al grup de voluntaris joves, que, com a novetat, aquest any han col·laborat en tasques de logística, que també són importants. Volem agrair a aquests joves la seva implicació i la seva responsabilitat a l'hora de treballar per tal que Sant Joan sigui possible.

També volem agrair a totes aquelles persones que, sense estar organitzades, s'hi han implicat d'una manera especial, als familiars dels membres de la Banda de Música, als familiars dels caixers i cavallers, a les famílies del nucli antic de Ciutadella, que obren les seves cases per permetre viure l'autèntic Sant Joan, etc.

En definitiva, amb aquesta carta volem que quedi constància del gran valor que donam, com a ajuntament i administració pública responsable de les festes de Sant Joan, al treball voluntari i desinteressat, amb l'únic objectiu que Sant Joan sigui possible any rere any, que ho sigui d'una forma segura i, sobretot, que puguem transmetre la seva essència al llarg dels anys.
Tornar