Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Ciutadella instal·la nous punts de llum, millora la senyalització i adequa diferents espais públics a Serpentona

- 04/07/2017 -
La urbanització de Serpentona ha estrenat enguany temporada amb l'oferiment d'una millor imatge als turistes i visitants, gràcies a les diverses accions que ha duit a terme l’Ajuntament en obra pública, enllumenat, mobilitat i neteja. Les millores formen part de tot un pla d’actuacions que ha impulsat l’Ajuntament en diferents urbanitzacions del municipi.

Ciutadella instal·la nous punts de llum, millora la senyalització i adequa diferents espais públics a Serpentona

04/07/2017

La urbanització de Serpentona ha estrenat enguany temporada amb l'oferiment d'una millor imatge als turistes i visitants, gràcies a les diverses accions que ha duit a terme l’Ajuntament en obra pública, enllumenat, mobilitat i neteja. De fet, per primera vegada des del 2001, en tota la sèrie anual de les enquestes que fa PIME per a conèixer l’estat de les urbanitzacions de Menorca, Serpentona només suspèn en aparcaments, mentre que millora els resultats pel que fa als aspectes de neteja viària, zones verdes, voreres i tancament de solars.

De manera conjunta amb entitats empresarials i vesins d’aquesta urbanització (s’han fet quatre reunions de seguiment entre totes les parts), s’han identificat i concretat els problemes de Serpentona, i s’ha fet un seguiment de les inversions i les actuacions que ha realitzat l’Ajuntament. A més de millorar la neteja de les voreres i dels contenidors i de tenir especial cura de les zones verdes, enguany també s’ha renovat l’enllumenat públic amb la instal·lació de seixanta-vuit nous punts de llum a la zona verda del passeig del Riu i devuit llums LED al vial d’aquest passeig i a la rotonda d’arribada; i, a la vegada, s’han substituït algunes lluminàries de la urbanització.

S’han repintat les marques vials a tota la urbanització; s’han col·locat nous senyals verticals en punts com la rotonda de l’entrada; i s’han posat pilones que impedeixen l’accés a la zona verda. A més, s’han formigonat uns 200 metres de les voreres del passeig del Riu i la passarel·la de la zona d’aparcaments, entre altres accions puntuals.

Millores en totes les urbanitzacions

Les millores a Serpentona formen part de tot un pla d’actuacions que ha impulsat l’Ajuntament en diferents urbanitzacions del municipi. A Cala en Blanes, per exemple, també s'han instal·lat deu punts de llum nous a la plaça principal; s’ha arranjat un tram de la passarel·la de llenya; s’ha posat corda a la barana de baixada als replans, i s’ha renovat l’escala d’accés al bany. A Cala en Bosc s’han podat les palmeres de la zona comercial; s’han instal·lat setanta plaques de carrers; s’han repintat les marques viàries i s'ha millorat la senyalització vertical.

A la resta d’urbanitzacions s’ha arreglat mobiliari urbà i s'han millorat les zones verdes; s'han canviat els ruixadors de les dutxes i s’ha donat una capa de vernís a les casetes i les torres de salvament i socorrisme. També s’ha cooperat amb els vesins de Santandria per a la neteja de la vorera dels amarraments de la platja.

A final de la temporada passada es va fer una recollida d’estris i de voluminosos a les urbanitzacions, atès que, tot i que existeix un servei de recollida domiciliària o que es disposa de servei de deixalleria, els estris s’abandonen al costat dels contenidors. Enguany també s’ha editat un quadre resum amb els serveis de recollida i els horaris per tal de millorar, entre tots –Ajuntament i empresaris–, la neteja de les urbanitzacions.

Tornar