Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

L'Ajuntament reactiva el Projecte d'informadors turístics per a la temporada 2017

- 05/07/2017 -
Amb l'objectiu de donar continuïtat al desenvolupament del Projecte d'informadors turístics portat a terme en anys anteriors, des de el Servei de Turisme de l'Ajuntament s'ha formalitzat un conveni amb l'Escola Balear de Turisme (ETB) per al servei de tres alumnes, que, amb una jornada de 25 hores setmanals cadascun, completaran la informació turística a l'oficina de la plaça des Born i a les oficines de Cala en Blanes i Cala en Bosc.

L'Ajuntament reactiva el Projecte d'informadors turístics per a la temporada 2017

05/07/2017

Amb l'objectiu de donar continuïtat al desenvolupament del Projecte d'informadors turístics portat a terme en anys anteriors, des del Servei de Turisme de l'Ajuntament s'ha formalitzat un conveni amb l'Escola Balear de Turisme (ETB) per al servei de tres alumnes, que, amb una jornada de 25 hores setmanals cadascun, completaran la informació turística a l'oficina de la plaça des Born i a les oficines de Cala en Blanes i Cala en Bosc.

El Pla de desenvolupament turístic del municipi aprovat al Ple de dia 13 de març de 2014, amb l’objectiu de dinamitzar comercialment i econòmicament el municipi, considera, entre altres accions, completar la informació turística amb alumnes de l'Escola de Turisme (ETB) mitjançant convenis de col·laboració. En aquest cas, estracta d'un projecte mitjançant el qual els estudiants de l'ETB poden accedir al coneixement de tècniques i metodologia com a complement pràctic de la seva formació teòrica.

El conveni signat té una durada de tres mesos, de l'1 de juliol al 30 de setembre, amb una despesa d'un total de 10.000,00 euros, i, entre altres qüestions, recull la possibilitat que els alumnes es puguin desplaçar pels voltants de les diferents oficines mitjançant dos aparells elèctrics (plataformes elèctriques) amb material informatiu. D'aquesta manera, s'aconsegueix apropar la informació turística al visitant i oferir un servei més personalitzat.

Els tres alumnes que faran d'informadors turístics aquesta temporada han cursat 1r i 2n d'especialista en gestió turística, uns estudis que ofereix l'ETB i que tenen com a objectiu principal la inserció laboral com a recepcionistes, agents de viatges, en companyies aèries i, també, com a informadors turístics.

L'ETB ha agraït a l'Ajuntament l'oportunitat que dóna als seus alumnes per posar en pràctica els coneixements adquirits durant aquests dos anys: anglès, alemany, italià, geografia, coneixement de Menorca i informació turística, entre altres matèries. Aquests coneixements, juntament amb la seva simpatia i facilitat de tracte amb el turista, faran que l'usuari se senti acollit, ben atès i amb una informació que permetrà que gaudeixi plenament de la seva estança a Ciutadella.


Etiquetes relacionades

Treball i ocupació Turisme
Tornar