Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Cursos

El Centre Municipal Universitari, juntament amb el Servei d’Activitats Culturals de la UIB, organitza cursos reconeguts amb crèdits de lliure elecció.
Per a més informació sobre els cursos d’enguany, seguiu aquest enllaç

Tornar