· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Préstec

  • Per ser usuari del servei de préstec cal tenir el carnet de la Biblioteca, el qual s’obté emplenant l’imprès i presentant el DNI o passaport, i el certificat de resident en el cas dels usuaris en el DNI dels quals no consti adreça de Menorca. En el cas dels menors de 14 anys, els seus pares són els que hauran d’emplenar i signar un formulari amb les dades d’identificació i de localització de l’usuari.
  • Els usuaris que no tenguin la seva residència habitual a Menorca podran fer ús del servei de préstec mitjançant un carnet d’usuari transeünt que limitarà el préstec.
  • Per fer ús d’aquest servei s’haurà de presentar el carnet de la Biblioteca.
  • Tots els documents de la Biblioteca són susceptibles de préstec, excepte, de forma genèrica:

- enciclopèdies, diccionaris, atles i aquells llibres que el bibliotecari consideri en cada moment d’ús freqüent.
- el fons local del qual no hi hagi a la Biblioteca més d’un exemplar.

  • També disposem de llibres electrònics (ebook).
  • El material prestat s’ha de tornar en el mateix estat de conservació en què es va lliurar. En cas de pèrdua o deteriorament greu caldrà que l’usuari adquireixi un nou exemplar de l’obra prestada o una similar.
  • Com a norma general, i exceptuant el cas dels usuaris transeünts, el préstec té les limitacions següents:

- llibres i revistes: 3 exemplars de cada i una durada de 21 dies.
- vídeos o DVD i CD: 3 exemplars de cada i una durada d' 1 setmana.

Aquests terminis es poden prorrogar, per telèfon o a la mateixa Biblioteca, sempre que no hi hagi un altre usuari interessat en el material.
A partir de quinze dies de retard en la devolució, l'usuari serà sancionat de manera que no podrà fer ús del servei de préstec durant un determinat període de temps.
 

Tornar