· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Què faré jo per la igualtat?                                                                       


 • Llegiré aquells contes infantils que estiguin desvinculats dels estereotips sexistes i que ofereixin models positius per la igualtat: les dones no només són princesetes, també són heroïnes!
 • Faré pedagogia entorn del paper de la dona en els dibuixos animats i les pel·lícules: les dones no són bruixes envejoses!
 • Estaré atent o atenta a les lletres de les cançons que escolta el meu fill o la meva filla, i tindré cura de no donar suport a la difusió de cançons amb contingut masclista i desvalorador de la dona.
 • Utilitzaré un llenguatge inclusiu i no sexista; la llengua és una, els sexes són dos: parla, escriu i pensa en femení i en masculí. Direm tothom, en lloc de tots.
 • Consumiré productes que tenguin una campanya publicitària basada en la igualtat de gènere, i que no utilitza del cos femení com a objecte sexual.
 • Només aniré a aquelles discoteques que no utilitzen les dones com a reclam.
 • Regalaré joguines als fillets i a les filletes en funció dels interessos personals, indistintament dels estereotips sexistes.
 • Rebutjaré la violència contra les dones i les situacions de desigualtat de les quals tengui coneixement. Me n'informaré al Centre Assessor de la Dona, o trucaré al 012.
 • Cuidaré les expressions que vinculen les emocions al gènere: no només les dones ploren, els homes també.
 • Defensaré que no hi ha sexe dèbil; és millor parlar del fet que som persones, tots i totes amb qualitats i coses bones.
 • Reivindicaré la corresponsabilitat en les tasques domèstiques: els homes també saben criar i planxar!
 • Les lleis hi són per a tothom, els homes també poden conciliar vida laboral i familiar.
 • Triaré la meva formació professional en funció dels meus interessos, deslligats d'estereotips.
 • Faré visible els èxits i les lluites de les dones.
 • No sucumbiré a la dictadura del cos.
 • Practicaré tots els esports que m'agradin: hi ha dones futbolistes i homes ballarins!
 • Estaré atenta i atent als micromasclismes, com aquells petits iquotidians actes de poder, comportaments subtils i gairebé invisibles que col·loquen la dona en una posició inferior. Prou de «Dona havia de ser!»


Tornar