· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

L'Ajuntament vol renovar la gespa dels camps de futbol a través de la recaptació de l’impost estatal d'apostes esportives

- 19/07/2017 -
Tots els grups polítics de l’Ajuntament aprovaran, en la sessió plenària d’aquest dijous 20 de juliol, una proposta conjunta per explorar les possibilitats de rebre finançament a través de la recaptació estatal de l’impost de les apostes esportives per poder dur a terme la renovació de la gespa artificial dels tres camps de futbol municipals.

L'Ajuntament vol renovar la gespa dels camps de futbol a través de la recaptació de l’impost estatal d'apostes esportives

Imatge19/07/2017

Tots els grups polítics de l’Ajuntament aprovaran, en la sessió plenària d’aquest dijous 20 de juliol, una proposta conjunta per explorar les possibilitats de rebre finançament a través de la recaptació estatal de l’impost de les apostes esportives per poder dur a terme la renovació de la gespa artificial dels tres camps de futbol municipals.

PSM, PSOE, Gent per Ciutadella, UPCM i PP coincideixen en la necessitat d’implicar la resta d’administracions per tal de millorar els camps de gespa atès que, després de quinze anys d'haver-se instal·lat, han arribat al final de la seva vida útil i necessiten una actuació urgent.

La proposta d’acord arriba després de diverses gestions fetes pel consistori arran del plec presentat per UPCM el novembre passat per a determinar com es distribueixen, als diferents consells insulars, els fons que arriben al Govern de les Illes Balears procedents de l’impost sobre activitats del joc amb relació a les apostes esportives. A l'escrit, els grups municipals recorden que el Reial decret 403/2013 estableix que el Consejo Superior de Deportes (CSD) és l’organisme encarregat de distribuir la recaptació d’aquest impost, de manera que “un 49,95% del total s’ha de destinar a les diputacions provincials a través de les respectives comunitats autònomes” i que, a Balears, són els consells insulars les institucions equiparables a les diputacions.

Entre els anys 2013 i 2016, Balears va rebre i gestionar per aquest concepte uns quatre milions d’euros en total, dels quals quasi un 10 % (346.566,34 €) va correspondre a Menorca. Per aquest any 2017, en concret, les Illes han rebut quasi 405.000 €, dels quals 42.498,45 € corresponen al Consell de Menorca. Al marge d’aquestes xifres globals, els grups polítics volen anar més enllà i aprofundir en aquest tema, i és per aquest motiu que plantegen a través del Ple Municipal el següent:

- Instar el Govern de les Illes Balears a fer un informe per part d’Hisenda que expliqui, per un costat, en què s’han destinat els doblers derivats del percentatge de les travesses i, per l'altre, que informi sobre el tipus de projectes que s’han d’executar amb el finançament d’aquesta partida.

- Instar el Govern de les Illes Balears a informar sobre la manera de justificar les despeses derivades dels projectes que s’executin basant-se en la recaptació de l’impost de les travesses.

- Instar la Federació de Futbol de Balears perquè faciliti una llista amb els projectes que s’han duit a terme a cada illa durant els darrers cinc anys amb càrrec a aquesta mateixa partida.

- Instar el Govern Balear i la Federació perquè assegurin la inversió i la millora en els camps de futbol, amb la corresponent distribució per illes, tal com marca la legislació vigent.


Etiquetes relacionades

Esports
Tornar