Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Aprovació de la política ambiental en la gestió municipal de platges

- 26/07/2017 -
El Plenari de l'Ajuntament de Ciutadella, celebrat dia 20 de juliol,  va aprovar per unanimitat de tots els partits la proposta d'aprovar la nova política ambiental en la gestió municipal de les platges de Ciutadella.

Aprovació de la política ambiental en la gestió municipal de platges

26/07/2017

L'Ajuntament de Ciutadella informa que en la passada sessió ordinària del Plenari Municipal, celebrat dia 20 de juliol, es va aprovar per unanimitat de tots els partits la proposta d'aprovar la nova política ambiental en la gestió municipal de les platges de Ciutadella.Alguns antecedents:


L'any 2008, a petició d'ASHOME i amb el finançament del Pla de dinamització del producte turístic de Ciutadella, l'Ajuntament va implantar un sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14.001 a sis platges del municipi (cala en Blanes, sa Caleta, Santandria, cala Blanca, cala en Bosc i Son Xoriguer). Aquest sistema de gestió va ser auditat per AENOR, i el mes de setembre ens van concedir el certificat i la bandera verda de gestió ambiental, i vam ser el primer municipi d'Espanya a implantar una ISO 14.001 a sis platges.

Aquests certificats es concedeixen per a períodes de tres anys, i s'auditen anualment per comprovar que les feines que es realitzen estan conformes amb el que diu la norma internacional (ISO 14.001); d'aquesta manera, l'Ajuntament ha anat mantenint el certificat durant aquests anys, i l'any 2014 va decidir afegir a l'abast del sistema dues platges verges (la Vall i Son Saura). També es van aconseguir certificar i, per tant, actualment tenim vuit platges certificades, i som el municipi d'Espanya amb més platges certificades.La norma UNE-EN ISO 14.001


La ISO 14.001 és una norma internacional de referència en la gestió ambiental. Moltes empreses i institucions en l'àmbit mundial tenen implantats sistemes de gestió segons aquesta norma; per exemple, a Espanya hi ha més de 18.000 certificats en vigor actualment, i és el quart país del món amb més certificats ambientals. A Menorca molts hotels i altres empreses tenen implantats sistemes de gestió ambiental segons aquesta norma.

Un sistema de gestió ambiental, segons la norma ISO 14001, proporciona un marc de referència per protegir el medi ambient i respondre als canvis de les condicions ambientals en equilibri amb les necessitats socioeconòmiques. La implantació d'aquest sistema de gestió ambiental ofereix la possibilitat de sistematitzar els aspectes ambientals que es generen en cadascuna de les activitats que es desenvolupen a les platges, a més de promoure la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació sense perdre de vista el desenvolupament econòmic de totes les entitats, que depenen directament o indirecta de la qualitat ambiental de les platges.La nova política ambiental

Un dels requisits als quals obliga la norma ISO 14.001 és l'aprovació, per part de la direcció, d'una política ambiental, que és com una declaració d'intencions de l'alta direcció de l'Ajuntament envers el medi ambient; en el nostre cas, la gestió d'aquestes vuit platges. Ha d'incloure informació sobre les línies d'actuació, ha de proporcionar un marc de referència per al desenvolupament del sistema de gestió, amb un equilibri en la informació, perquè no sigui excessivament genèrica i serveixi per a qualsevol cosa, ni massa específica ni que s'hagi de canviar freqüentment. És necessari que, obligatòriament, inclogui tres compromisos: protegir el medi ambient (les platges, en el nostre cas); complir els requisits legals de caràcter ambiental que ens apliquin, i altres requisits assumits voluntàriament; i millorar contínuament l'eficàcia del sistema de gestió, amb la finalitat de millorar el nostre comportament ambiental com a ajuntament.

L'Ajuntament de Ciutadella ja tenia una política ambiental aprovada i en vigor des del 2008, quan es va aprovar per Junta de Govern. I, posteriorment, tots els alcaldes i les alcaldesses, i regidors i regidores de Medi Ambient que han anat passant per l'Ajuntament l'han assumida en signar-la cada vegada que es produïa un canvi de govern. Però des de finals de 2015 existeix una nova versió de la norma ISO 14.001, i la nova versió introdueix alguns canvis en els requisits que s'han de complir. Entre aquests canvis hi ha el d'incloure a la política ambiental el compromís de protecció del medi ambient, ja que abans, amb l'anterior versió de la norma, el compromís només era de prevenció de la contaminació. Per tant, i com que l'Ajuntament ha renovat el certificat recentment segons la nova versió de la norma, era imprescindible renovar la política ambiental; i, en aquest cas, s'ha considerat que el més adient era aprovar-la al Plenari Municipal, com a màxim òrgan de representació política de l'Ajuntament.

A més d'aquest canvi obligat, s'ha aprofitat per fer una nova introducció, on es fa menció que són el principal atractiu turístic i motor de l'economia de Menorca; s'hi han afegit o modificat altres compromisos, com el de lluita contra el canvi climàtic, com el compromís de tenir en compte les necessitats de les parts interessades (altres organitzacions, entitats i empreses que tenen interessos en les platges), informar i sensibilitzar el personal implicat i els usuaris de les platges, controlar i fer un seguiment de tots els aspectes ambientals associats a les activitats que es desenvolupen a les platges i fer pública la informació rellevant del sistema de gestió a través del web municipal.


Etiquetes relacionades

Medi ambient
Tornar