Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 17 de maig al 2 de juliol
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

L'Ajuntament activa una campanya de prevenció pel compliment de les normes de comportament en espais públics

- 26/07/2017 -
Fins al 6 d'agost l'Ajuntament, a través de la Policia Local, inicia una campanya de prevenció per vetllar pel compliment de les Ordenances Municipals en relació a les normes de comportament en espais públics.

L'Ajuntament activa una campanya de prevenció pel compliment de les normes de comportament en espais públics

Imatge26/07/2017

Fins al 6 d'agost l'Ajuntament, a través de la Policia Local, inicia una campanya de prevenció per vetllar pel compliment de les Ordenances Municipals en relació a les normes de comportament en espais públic.

L'objectiu és vetllar per la correcta convivència ciutadana a les places durant les hores en què hi ha més activitat. Des de l'inici de la campanya es realitzaran, per part de la Policia Local de Ciutadella, controls aleatoris a les principals places i als parcs públics que disposen d'instal·lacions esportives o recreatives, per vetllar pel compliment de les ordenances municipals i promoure el respecte mutu entre els diferents usuaris. Per açò, es farà una tasca informativa i es recomanaran normes de comportament en els espais públics als usuaris de la via. En casos més greus es podran imposar sancions per incompliments de les ordenances.

Durant la campanya es faran complir les normes d'ús següents:

- Col·laborar en la conservació de l'espai i del seu mobiliari públic, procurant evitar-ne un ús inadequat.

- Mantenir neta la plaça i el seu entorn, emprar les papereres i els contenidors de fems per a les deixalles i els cigarrets.

- Respectar i tenir cura de la vegetació i dels arbres d'aquest entorn.

Practicar esport en les zones delimitades per evitar perills i molèsties a la resta de persones.

- No poden entrar cans a les zones de joc.

- No es poden col·locar ni aferrar cartells ni adhesius en els llocs no autoritzats.

- Evitar actes i sorolls que pertorbin el descans dels veïns.

- Els menors de tres anys han d'anar acompanyats constantment a les àrees de joc.

Agraïm la col·laboració ciutadana per, entre tots, fer una ciutat més agradable per viure-hi i conviure-hi

Tornar