Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

L’Ajuntament treballa per implementar el lloguer social amb la col·laboració de les entitats bancàries

- 01/08/2017 -

Davant la complexa situació del mercat immobiliari i el número cada vegada més elevat de famílies i persones amb dificultats d’accés a un habitatge digne, l’Ajuntament de Ciutadella està treballant per <strong>implementar el lloguer social i augmentar el parc d’habitatges socials</strong> en col·laboració amb les entitats financeres.Davant la complexa situació del mercat immobiliari i el número cada vegada més elevat de famílies i persones amb dificultats d’accés a un habitatge digne, l’Ajuntament de Ciutadella està treballant per implementar el lloguer social i augmentar el parc d’habitatges socials en col·laboració amb les entitats financeres.

L’Ajuntament treballa per implementar el lloguer social amb la col·laboració de les entitats bancàries

01/08/2017

Davant la complexa situació del mercat immobiliari i el número cada vegada més elevat de famílies i persones amb dificultats d’accés a un habitatge digne, l’Ajuntament de Ciutadella està treballant per <strong>implementar el lloguer social i augmentar el parc d’habitatges socials</strong> en col·laboració amb les entitats financeres.Davant la complexa situació del mercat immobiliari i el número cada vegada més elevat de famílies i persones amb dificultats d’accés a un habitatge digne, l’Ajuntament de Ciutadella està treballant per implementar el lloguer social i augmentar el parc d’habitatges socials en col·laboració amb les entitats financeres.

Després d’una primera ronda de contactes amb representants dels bancs amb oficines al municipi, per tal d’exposar i analitzar conjuntament la situació, l’alcaldessa Joana Gomila ha remès una carta al BBVA, La Caixa, Banc Sabadell, Banc Santander i Banca March, on es detalla la proposta de col·laboració per oferir a la ciutadania l’accés a un habitatge digne, assequible i sostenible, especialment en el cas de les famílies més vulnerables i amb desavantatges socioeconòmiques.

El que es pretén amb aquesta iniciativa –explica l’alcaldessa– és que Ciutadella disposi habitatges en estat de lloguer a preus d'acord amb la capacitat econòmica de la persona i/o el nucli de convivència, i aconseguir que el cost d'aquest no els col·loqui en una situació d'exclusió residencial i social per no poder-ne fer front.

La proposta d’acord planteja que els bancs posin a disposició pisos buits del seu parc immobiliari a preus de lloguer social i seria l’Ajuntament, a través dels Serveis Socials municipals, qui proposaria a les persones i/o famílies que podrien accedir a aquests habitatges. Els beneficiaris, en tot cas, haurien de ser major d’edat o estat emancipat/da; cap membre de la unitat de convivència ha de ser propietari o usufructuari d’un habitatge a tot el territori de l’Estat espanyol; ha d’estar capacitat per fer un contracte de lloguer; i ha de disposar d’uns ingressos mínims per fer front al pagament.

Pel que fa a l’import del lloguer, els Serveis Socials emetrien una proposta a l’entitat bancària sobre el preu que podria pagar cada arrendatari en funció de la situació particular i tenint en compte que la despesa en concepte d’habitatge sigui, com a màxim, del 30% dels ingressos de que disposi, segons els paràmetres tècnics establerts per a un habitatge digne i social. Per la seva part, els bancs serien els encarregats de tot el procés de gestió i subscripció dels contractes.

A través de la carta, Joana Gomila recorda als bancs que són “una peça important i necessària per fer front a l’actual i creixent problemàtica de l’habitatge” i, atenent al seu codi de bones pràctiques, poder donar resposta perquè tots els ciutadans i ciutadanes gaudeixi del seu dret a accedir a un habitatge digne.

Tornar