Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Fins avui, 43 ciutadans i ciutadanes han signat, a Ciutadella, el suport al compliment d’acollida als refugiats

- 02/08/2017 -
Quaranta-tres ciutadans i ciutadanes han registrat llurs signatures, a dia d’avui, en favor dels refugiats, en una acció que promou l’Ajuntament de Ciutadella, a petició de l'entitat Som Refugiats. La recollida de firmes va iniciar-se ara fa un mes i mig, amb l’establiment d’un punt situat a l’entrada de la casa consistorial de lliure disposició per transeünts i interessats.

Fins avui, 43 ciutadans i ciutadanes han signat, a Ciutadella, el suport al compliment d’acollida als refugiats

02/08/2017

Quaranta-tres ciutadans i ciutadanes han registrat llurs signatures, a dia d’avui, en favor dels refugiats, en una acció que promou l’Ajuntament de Ciutadella, a petició de l'entitat Som Refugiats.

La recollida de firmes va iniciar-se ara fa un mes i mig, amb l’establiment d’un punt situat a l’entrada de la casa consistorial de lliure disposició per transeünts i interessats. Així, la institució municipal de Ciutadella, en el context de l’illa de Menorca, es vol fer solidària amb la campanya general titulada «Volem acollir» i que despleguen tots els ajuntaments i el Consell Insular segons un pla que coordina el Fons Menorquí.

Cal recordar que l’Estat espanyol es va comprometre, per un acord internacional de les nacions europees, a acollir 17.337 refugiats/des. Com que, per un estricte compliment, sols queden 55 dies amb una entrada rònega de només 24 persones acollides, resulta que, ara com ara, en falten 15.817, abans no es compleixin els terminis del pacte.

En aquest sentit, l’equip de govern de Ciutadella creu que «la crisi de les persones desplaçades i refugiades a la Mediterrània i a Europa s’ha convertit en la pitjor crisi humanitària des de finals de la Segona Guerra Mundial», i cal una reacció ciutadana.

Entretant, la corporació té aprovat un manifest, assolit entre els grups polítics que considera que «les institucions públiques de Menorca han expressat reiteradament la seva adhesió al clam social per l’obertura de fronteres i l’acollida efectiva de persones refugiades a la nostra illa. S’han aprovat declaracions institucionals, manifestos, mocions i propostes d’acord. Els vuit ajuntaments de Menorca i el Consell Insular han unit esforços entorn al Fons Menorquí de Cooperació per elaborar un Pla d’acollida i poder respondre de manera eficaç i coordinada quan es produeixi la vinguda de persones refugiades a la nostra illa. S’ha instat en diverses ocasions les instàncies polítiques superiors perquè s’obrin les fronteres, es creïn corredors de passatge segur, es respecti la legalitat internacional en matèria d’asil, i es compleixin els compromisos d’acollida d’una quota mínima de persones refugiades a l’Estat. Però veim, amb preocupació i impotència, que les nostres peticions no han estat ateses».

Tornar