· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Centre d'estades diürnes

Des de l'any 1997, el Patronat ofereix un centre d’estades diürnes, que està ubicat al carrer Degollador de Ciutadella. En aquest tipus de centre es garanteix un servei d’atenció integral durant el període diürn a persones en situació de dependència, o autònomes, amb l’objectiu de millorar i mantenir el millor nivell possible d’autonomia personal; així com donar el suport desitjable a la família i/o a les persones cuidadores, i cobrir les necessitats d’assessorament, de prevenció, rehabilitació i d'orientació per a la promoció de l'autonomia, habilitació o atenció assistencial i personal.

Els objectius específics del treball diari al Centre són els següents: facilitar un entorn compensatori a la llar, i adequat a les necessitats d’assistència individuals i col·lectives de les persones; afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia; i proporcionar informació, formació i assessorament a les famílies.

El Centre d’Estades Diürnes del Patronat Municipal de l’Hospital té una capacitat per a deu persones usuàries. D’aquestes deu places, vuit estan subvencionades mitjançant un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials, Promoció o Immigració i l’Ajuntament de Ciutadella, per a la reserva de vuit places per a gent gran en situació de dependència. Tanmateix, les dues places restants són municipals.

El servei s'organitza de dilluns a divendres, amb un horari que comença a les 9 h del matí i finalitza a les 19 h, al fosquet. Així i tot, les persones usuàries poden escollir entre una estada a jornada completa o mitja estada. En qualsevol cas, el funcionament del personal i les activitats del Centre s’adapten a cadascuna de les diferents opcions.


·Reglament de règim intern (document adjunt RRI, Centre de Dia)

Tornar