· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Centre de promoció de l'autonomia per a persones amb trastorns cognitius i funcionals 

Un dels principals reptes en l'atenció a la gent gran de la nostra societat és el de fomentar l'autonomia i prevenir la dependència. Dins d'aquest marc, i enfrontat a una visió negativa de l'envelliment, sorgeix el corrent de la promoció de l'envelliment actiu i saludable. Segons la majoria d'estudis consultats, el foment d'un envelliment saludable passa per tenir cura del cos, de la ment i de la relació amb els altres.

Per donar resposta a aquesta necessitat, el nostre servei consta d´un centre especialitzat - amb un equip multidisciplinari format per Infermera, Psicòloga, Terapeuta Ocupacional i Auxiliar d’Infermeria - on es desenvolupen activitats educacionals i d’estimulació a través del treball directe amb els usuaris i les seves famílies.
L’horari és de dilluns a divendres de 8 a 20h.

Què oferim?
Tallers i activitats de freqüència diària I setmanals, de diverses temàtiques:

  •  ESTIMULACIÓ COGNITIVA. Activitats grupals per a l’estimulació de les funcions mentals superiors (memòria, llenguatge, atenció, càlcul, etc.) amb exercicis adequats al grau de deteriorament i a les capacitats residuals.
  •  ORIENTACIÓ A LA REALITAT (TOR). Activitats dirigides a afavorir i a activar l´orientació espacial i temporal, mantenir l´orientació de la persona i activar la memòria personal o autobiogràfica.
  • GIMNÀSTICA ADAPTADA. Activitats orientades a mantenir i/o millorar la condició física a través d'exercicis d’equilibri, lateralitat, simetria, to muscular, etc., pal•liant els trastorns motors i reeducant tant la percepció com l’expressió corporal.
  •  MOBILITAT FUNCIONAL. Activitats enfocades a preservar i/o rehabilitar les capacitats físiques, que treballin la motricitat global, amb la finalitat d'aconseguir una major independència en les activitats quotidianes.
  •  ESCOLA DE SALUT. Activitats per a promoure l’autonomia personal i l’adquisició d’hàbits saludables.
  •  ESCOLA DE FAMÍLIA. Reunions de grup d'autoajuda que volem oferir un espai de suport i d'informació per afamiliars i per a cuidadors que acompanyen i conviuen amb els usuaris.
  • LABORTERÀPIA. Activitats desenvolupades a través de treballs manuals que tenen com a objectiu abordar els aspectes físics, cognitius i socials.
  •  MUSICOTERÀPIA. Utilització de la música amb finalitats psicoterapèutics.
  •  TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ. Mètodes o procediments que ajuden a reduir la tensió muscular, que contribueixi al benestar físic, mental i emocional.
  •  SORTIDES CULTURALS, OCI I TEMPS LLIURE. Activitats lúdiques i recreatives.

A qui s’adreça?

Persones majors de 55 anys amb dificultats objectives de memòria i persones amb diagnòstic de demència en fase lleu o moderada que mantinguin un alt grau d'autonomia, una situació funcional acceptable i sense alteracions greus de conducta.

Com beneficiar-se del servei?
A través de la derivació per part del metge de família o del servei de neurologia de l'àrea de salut de Menorca, mitjançant un informe mèdic. Es valorarà els candidats i es farà una entrevista per confirmar si es podrà beneficiar de l'assistència al centre i de quins tallers específics.

Per a més informació i contacte:
C/ Ciutat d’Oristano, 20
CP 07740 Ciutadella de Menorca
Tel. 971 38 07 70
Correu electrònic: cpaciutadella@gmail.com

Text informatiu
Tríptic
Reglament de règim Intern del Servei de promoció de l'autonomia
Tornar