· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 8 d'abril al 7 de maig
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Servei de Promoció de l'Autonomia

El Servei de Promoció de l’Autonomia Personal és un recurs sociocomunitari que pretén oferir una atenció integral especialitzada per promocionar l’autonomia personal i social, i aconseguir un envelliment satisfactori en l’entorn on habita la persona.

El Servei està ubicat actualment a l'edifici de la plaça Sant Antoni, i comparteix espai amb el Geriàtric Municipal. Ofereix dues hores de taller setmanal: cada dimarts, de 9 a 11 h.

La capacitat màxima de persones usuàries simultàniament al taller és de dotze persones.

El Servei s’adreça a les persones més grans de 60 anys, als seus cònjuges i a les persones que hi habiten amb una relació anàloga d’afectivitat de forma estable, pública i notòria, i als pensionistes més grans de 55 anys. Les persones destinatàries d’aquest servei habitualment vénen derivades del metge de capçalera, i presenten un grau d’autonomia acceptable i suficient per a desenvolupar les activitats de la vida diària de manera autònoma, però, per l'edat o per altres circumstàncies, es troben en risc de deteriorament cognitiu o aïllament social.

· Reglament de règim Intern del Servei de promoció de l'autonomia

Tornar