Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

L'Ajuntament aprova el primer Pla de Subvencions per al període de 2017

- 07/08/2017 -

L'Ajuntament de Ciutadella ha aprovat el seu primer Pla de Subvencions, amb l'objectiu de donar resposta, a través d'un suport financer, <strong>a demandes socials i econòmiques de persones i entitats públiques i privades</strong>.L'Ajuntament de Ciutadella ha aprovat el seu primer Pla de Subvencions, amb l'objectiu de donar resposta, a través d'un suport financer, a demandes socials i econòmiques de persones i entitats públiques i privades.

L'Ajuntament aprova el primer Pla de Subvencions per al període de 2017

Imatge07/08/2017

L'Ajuntament de Ciutadella ha aprovat el seu primer Pla de Subvencions, amb l'objectiu de donar resposta, a través d'un suport financer, <strong>a demandes socials i econòmiques de persones i entitats públiques i privades</strong>.L'Ajuntament de Ciutadella ha aprovat el seu primer Pla de Subvencions, amb l'objectiu de donar resposta, a través d'un suport financer, a demandes socials i econòmiques de persones i entitats públiques i privades.

La regidora de Projecte de Ciutat, Laura Anglada, entén que les subvencions són una manera i un procediment de col·laboració entre l'administració pública i els particulars per impulsar activitats d'interès públic. En aquest sentit, aquest pla de subvencions respon a un dels principis de la filosofia de ciutat educadora, a la qual l'Ajuntament s'hi va adherir l'any 1999 amb la signatura de la Carta de Ciutats Educadores. D'acord amb els principis números 17 i 18, la ciutat que vol ser educadora serà aquella que es compromet a fomentar la cooperació entre l'administració i la societat civil, organitzada de manera lliure i democràtica en institucions de l'anomenat tercer sector, organitzacions no governamentals i associacions anàlogues.

D'aquesta manera, a través d'aquest suport financer a activitats d'interès públic, la ciutat estimula l'associacionisme com a forma de participació i coresponsabilitat cívica i, a la fi, el desenvolupament social, moral i cultural de les persones.

A través d'aquest pla de subvencions també s'aconsegueix que el suport a les demanes socials i econòmiques de persones i entitats públiques i privades es faci amb el principi de transparència, que és un dels principis que alhora regeix la Llei general de subvencions, mentre que es fan públiques les subvencions que es concedeixin, els procediments i els criteris de concessió.

Tornar