· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

L'Ajuntament proposa cinc programes de formació i ocupació per a donar feina a un total de 56 persones del municipi

- 27/09/2017 -
El servei de Formació i Ocupació de l’Ajuntament impulsa cinc iniciatives per a un total de 56 persones beneficiaries amb l’objectiu de fomentar la formació i l'ocupació al municipi. De moment ja s' ha rebut la resolució favorable del SOIB per dur a terme les propostes de les dues línies del programa VISIBLES 2017.

L'Ajuntament proposa cinc programes de formació i ocupació per a donar feina a un total de 56 persones del municipi

Imatge27/09/2017

L’Ajuntament de Ciutadella, a proposta de la regidora de Formació i Ocupació, Noemí Camps, ha sol·licitat cinc propostes de subvencions al Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) per un total de 56 persones amb l’objectiu de fomentar la formació i l'ocupació al municipi.

En primer lloc, l'Ajuntament de Ciutadella té resolta la concessió de dues línies de la subvenció SOIB VISIBLES 2017. Aquest projecte vol oferir experiències laborals de 6 mesos a les corporacions locals per a millorar l'ocupabilitat de les persones desocupades de llarga durada majors de 35 anys.

La primera línia de subvenció, la qual s’anomena “Espais Comunitaris”, preveu que s’iniciï la primera quinzena d’octubre de 2017 amb la contractació d’11 persones:


 • 8 peons d’obra pública.

 • 2 oficials CMO d’obra pública.

 • 1 auxiliar administratiu.


I pel que fa a la segona línia de subvenció, anomenada “Ciutadella inclusiva”, es contractaran 6 treballadors més:

 • 2 peons d’obra pública.

 • 1 oficial CMO d’obra pública.

 • 3 treballadors familiars.


Val a dir que aquesta primera línia de subvenció, concedida mitjançant resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria, puja a un import de 114.182,88 euros, en el cas de la segona, a 63.645,72 euros; i es preveu que es financiïn amb el Fons de Conferència Sectorial.

En segon lloc, també s’ha sol·licitat (però encara està pendent de resolució) la subvenció SOIB JOVES - QUALIFICATS ENTITATS LOCALS, “Posa en marxa els teus coneixements”. Aquest projecte es pretén que s’iniciï l’1 de desembre de 2017 i que es contractactin un total de 19 joves amb estudis superiors per tal que tenguin una experiència professional de 7 mesos a l'Ajuntament de Ciutadella relacionada en l’àmbit de la seva titulació. Els perfils requerits seran els següents:

 • Títol de Grau Superior en Dret o en Ciències Polítiques.

 • Títol de Grau Superior en ADE o empresarials.

 • CFGS Administració i Finances.

 • Títol de Grau Superior en Enginyeria de PRL, ponts i camins o obres públiques.

 • Títol de Grau Superior en Arquitectura Tècnica.

 • Títol de Grau Superior en Criminologia.

 • Títol de Grau Superior en Periodisme, Ciències de la Informació, Audiovisuals, Publicitat o en Comunicació.

 • CFGS en Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia, CFGS Desenvolupament de Productes Editorials Multimèdia o en CFGS en Disseny de Productes Gràfics.

 • Títol de Grau Superior en Ciències Ambientals o Biologia.

 • Títol de Grau Superior en Història, Història de l'Art, Belles Arts o en Disseny d'Interior.

 • Títol de Grau Superior en Treball Social, Teràpia Ocupacional, Psicologia, Educació Social, Pedagogia o Magisteri Infantil, Magisteri de Primària i amb Especialitat en Activitats Esportives.


Totes aquelles persones que compleixin els següents requisits seran susceptibles de ser contractades en pràctiques per dur a terme diferents obres/serveis d’interès general i social en diversos serveis, amb l’objectiu de facilitar-los la incorporació al mercat laboral:

 • Tenir entre 18 i 30 anys.

 • Estar en posessió d’una titulació superior.

 • Estar inscrites com a demandants d’ocupació i a la Plataforma de Garantia Juvenil.

 • No haver treballat ni haver rebut rebut accions educatives/formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

 • No haver acumulat més de 17 mesos d’experiència amb relació a la titulació superior adquirida.


El projecte sol·licitat, amb un import de 323.764,72 euros, s’ha demanat en el marc de la nova convocatòria de subvencions del Programa SOIB JOVE - QUALIFICATS ENTITATS LOCALS, cofinançada pel Fons Social Europeu amb càrrec al Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, i amb Fons de Conferència Sectorial.

I per últim, cal dir que també es posaran en marxa dues línies del Projecte mixt d’ocupació i formació (pendents de resolució ambdues). Per un costat, SOIB JOVES, amb el nom de “BIOSFERA 2017”, es preveu que s’iniciï el 29 de gener de 2018 i que tengui una durada de 9 mesos, per la qual es contractaran 10 joves inscrits al programa de Garantia Juvenil. Én projecte que va dirigit a aportar-los coneixements específics a través del certificat de professionalitat de nivell 3 “Interpretació i educació ambiental”. El projecte compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil.

I en el cas de la segona línia, anomenada SOIB 30 “IAMO 2017” es pretén iniciar, el 14 de febrer de 2018, amb la contractació de 10 persones de 30 anys o més,al llarg de 12 mesos, que combinaran la formació del certificat de professionalitat de nivell 2 «Activitats administratives amb la relació al client». Aquest projecte estarà finançat amb fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals.

Val a dir que tant al projecte “BIOSFERA 2017” com al “IAMO 2017” es realitzarà el treball efectiu en diferents serveis de l’entitat municipal; i preveu la contractació de 3 treballadors i treballadores que gestionaran la docència, la direcció pedagògica i el suport administratiu del programa. Ambdues propostes van dirigides a millorar l'ocupabilitat de les persones treballadores desocupades de llarga durada. Aquesta primera subvenció, concedida mitjançant resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria, puja a un import de 158.297,23 euros i, en el cas de la segona, a 199.417,65 euros.

Les persones que hi estiguin interessades poden sol·licitar informació i tramitar la seva inscripció al SOIB o al Sistema Nacional de Garantia Juvenil en demanar cita prèvia a l’oficina del SOIB, telefonar al 012 o mitjançant el web del SOIB: www.soib.es                           

Tornar