Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Ciutadella encarrega un projecte de millora de tota la zona dels autobusos a la via Perimetral

- 28/09/2017 -
La Junta de Govern ha aprovat la redacció d'un projecte per a millorar i condicionar l'avinguda Josep Mascaró Passarius (via Perimetral) com a espai urbà destinat a la concentració dels autobusos de totes les línies de transport públic regular. En total està previst destinar al voltant de 120.000 euros en una actuació que ha de servir per dignificar i millorar l'accesibilitat i les infraestructures de la zona.

Ciutadella encarrega un projecte de millora de tota la zona dels autobusos a la via Perimetral

28/09/2017

La Junta de Govern ha aprovat la redacció d'un projecte per a millorar i condicionar l'avinguda Josep Mascaró Passarius (via Perimetral) com a espai urbà destinat a la concentració dels autobusos de totes les línies de transport públic regular. En total està previst destinar al voltant de 120.000 euros en una actuació que ha de servir per dignificar i millorar l'accesibilitat i les infraestructures de la zona.

La redacció del projecte bàsic tindrà un cost de 6.600 euros i s'ha encarregat a l'arquitecte Joan Rotger Vinent. Haurà d'incloure el mobiliari adequat i necessari, com també les obres d'infraestructures necessàries per adequar aquest espai urbà, i alguna parada que necesiti millores.

També tindrà en compte la necessitat de mobiliari, com marquesines, bancs, papereres, cartells informatius, millora en la senyalització, etcètera, a l'avinguda Mascaró Passarius, i a la resta de parades.

Altres millores d'infraestructures que haurà de considerar són el desviament del carril bici a la zona central, eixamplar la vorera del cementeri, fer la part de la vorera que falta des del cementeri cap a l'escoleta Roser Gener o millorar aparcaments, millorar la il·luminació, etc.

Cal recordar que per finançar la millora de les infraestructures del transport públic regulat a Ciutadella de Menorca, o les actuacions preparatòries encaminades a la construcció de la futura estació, el CIM hi aporta 120.000 euros, segons el conveni signat en el moment oportú entre les dues institucions i considera la millora de les actuals infraestructures de transport i dels espais destinats a aparcament de vehicles mentre no s'hagi aprovat la ubicació de l'estació d'autobusos de manera definitiva.

Tornar