· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Moció del PP en relació a les cases ocupades del carrer Bisbe Juano

- 19/10/2017 -
Moció que presenta el PP en relació a les cases ocupades del carrer Bisbe Juano

Moció del PP en relació a les cases ocupades del carrer Bisbe Juano

1. Que s'accelerin els tràmits per fer sortir a la gent que ocupa de manera il·legal aquestes edificacions i que, en cas necessaris i sempre amb els informes (...)

2. Que una vegada aquestes cases s'hagin dessallotjat, es procedesqui a tapiar de forma inmediata qualsevol possible entrada (...)

3. Que s'iniciïn el més prest possible el tràmit d'enderrocament d'aquestes edificacions i que s'habiliti una partida al pressupost del 2018.

4. Que una vegada s'hagin enderrocat les edificacions, es restituesqui la zona si es possible a l'estat anterior a la construcció (...)

Tornar