Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Moció del PP en relació a sa posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella

- 19/10/2017 -
Moció que presenta el Partit Popular en relació a sa posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella.

Moció del PP en relació a sa posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella

El Grup Municipal Popular presenta davant el ple el següent:1. Instar a s'equip de govern a explicar al ple ses següents qüestions: (...)

2. Instam a s'equip de govern a fer campanyes de concienció per a evitar un mal consum de s'aigua.


Tornar