Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Moció del PP en relació a l'exigència del requisit de coneixements del català al personal sanitari

- 19/10/2017 -
Moció que presenta el Partit Popular en relació a l'exigència del requisit de coneixements del català al personal sanitari.

Moció del PP en relació a l'exigència del requisit de coneixements del català al personal sanitari

 1. L'Ajuntament de Ciutadella insta al Govern de les Illes Balears a no seguir amb la tramitació del decret que exigirà el requisit de coneixements del català (...)

2. L'Ajuntament de Ciutadella insta al Govern a mantenir com a mèrit el coneixement del català, ja que davant la mateixa capacitat professional dels aspirants (...)

3. L'Ajuntament de Ciutadella recolze les peticions dels professionals de sanitat balear, i es suma a les crítiques per manca de diàleg (...)

Tornar