Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

L'Ajuntament renova dos convenis de col·laboració per a programes d’atenció social de Càritas Diocesana

- 06/10/2017 -
Mitjançant acord de Junta de Govern, l'Ajuntament ha aprovat la formalització de dos convenis amb Càritas Diocesana, que suposen donar continuïtat a la col·laboració entre les dues institucions per a la realització de programes d’atenció social al municipi. 

L'Ajuntament renova dos convenis de col·laboració per a programes d’atenció social de Càritas Diocesana

06/10/2017

Mitjançant acord de Junta de Govern, l'Ajuntament ha aprovat la formalització de dos convenis amb Càritas Diocesana, que suposen donar continuïtat a la col·laboració entre les dues institucions per a la realització de programes d’atenció social al municipi.

D’una banda, el consistori aportarà 4.000 € per al funcionament, durant aquest any 2017, del centre obert d’esplai es Barracó, situat a la barriada de Dalt sa Quintana. Es tracta d’un espai educatiu on, de dilluns a divendres, es realitzen activitats de suport educatiu, d'habilitats socials, de salut i d'esports, d'oci i de temps lliure; i tallers, com ceràmica, reciclatge, jocs de taula, o sortides culturals, per a fillets d’entre 6 i 16 anys. Càritas es fa càrrec de la gestió i del manteniment del centre, i d’aportar els professionals necessaris per a programar i dur a terme les activitats, i fer el seguiment personal dels participants i les coordinacions amb la família, l’escola i altres serveis socials i comunitaris que siguin necessaris.

El segon conveni que l’Ajuntament formalitzarà amb Càritas és per assumir una part el cost del funcionament del Taller Mestral, situat al polígon industrial. En concret, l’aportació municipal per a enguany serà de 6.000 €. L’acord de col·laboració considera, també, que Càritas donarà els objectes del Taller Mestral que els Serveis Socials puguin sol·licitar, amb el previ informe justificatiu, per als casos de famílies que es troben en situació d’especial necessitat, i que tenguin mancances de diferents mobles i estris per a la cobertura de les necessitats més bàsiques.

L’alcaldessa Joana Gomila valora molt positivament aquests acords i la feina que es fa des de Càritas, de manera coordinada amb els Serveis Socials Municipals, per atendre els col·lectius en situació de vulnerabilitat, bé sigui a través d’iniciatives socioeducatives per a infants i joves, o a través de tallers laborals i formatius per a persones desfavorides i amb risc d’exclusió social. L’alcaldessa destaca també el fet que, a través d’iniciatives com el Taller Mestral, es promogui el reciclatge i la reutilització, i es treballi en favor d’una gestió més sostenible dels residus que generam tots els ciutadans i les ciutadanes.

Joana Gomila també destaca l’estructura de voluntariat social de Càritas, amb una xarxa de persones que dediquen part del seu temps lliure als altres i, en aquest sentit, des de l’Ajuntament hi ha el compromís de fomentar i aconseguir la captació de noves persones voluntàries de manera coordinada amb l’entitat.

Tornar