Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Congrés Internacional Pau Faner (dia 3)

Congrés Internacional Pau Faner (dia 3)11:00 h: ruta literària "Pau Faner, home de paraula", a càrrec de Miquel Àngel Limón (IME).

Congrés organitzat per l'Institut Menorquí d'Estudis, Consell Insular de Menorca i Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, entre els dies 3 i 5 de novembre de 2017.

Inscripcions (gratuïtes) i més informació: Institut Menorquí d'Estudis. congres.pau.faner@gmail.com // www.ime.cat // 971 35 15 00

Tornar