· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Convocatòria del Ple de l'Ajuntament

- 16/10/2017 -
L'Ajuntament de Ciutadella durà a terme dijous a les 19.00 hores el Ple ordinari d'octubre

Convocatòria del Ple de l'Ajuntament

Imatge16/10/2017

Ordre del dia de la sessió ordinària del Ple d’aquest ajuntament del dia 19 d’octubre de 2017, a les 19 h, en el Saló Gòtic d’aquesta casa consistorial.1. Aprovació de l’acta del Ple ordinari de dia 16 de març de 2017.

2. Comunicacions d'Alcaldia.

3. Proposta de nomenament de regidors i/o regidores com a cavallers per a la processó de Sant Antoni de 2018.

4. Proposta d’aprovar el pagament del deute derivat de la sentència judicial 360/2015, de 16-10-2015 (ratificada parcialment en sentència 240/2016, de 27-04-2016) del procediment ordinari 81/2011 seguit pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma, relatiu a l’execució del contracte «Construcció d’una piscina municipal a l’aire lliure al terme municipal de Ciutadella de Menorca».

5. Proposta d’aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca al Conveni per a la prestaciómútua de solucions bàsiques d’administració electrònica entre el Ministeri d’Hisenda i AdministracionsPúbliques i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. Proposta d’aprovar inicialment la modificació del Reglament de funcionament del Servei Residenciald’Inserció Social-Casa d’Acollida de Ciutadella de Menorca.

7. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a l’exigència del requisit de coneixements del català alpersonal sanitari. 

8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l’estat en què es troba la Sala Multifuncional de Ciutadella de Menorca. 

9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella de Menorca. 

10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) per a donar suport a les forces i als cossos de seguretat de l'Estat com a garants de l'estat de dret.

11. Moció del Grup Municipal Popularamb relació a l’anunci del web municipal de condemna de l’ús de la violència contra els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya.

12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a les cases ocupades del carrer Bisbe Juano.

13. Proposta d’adquisició directa, mitjançant compravenda, de la parcel·la situada a la carretera ME-1 deMaó en el terme municipal de Ciutadella de Menorca, propietat de la companyia ENDESA, SA.

14. Precs i preguntes

- Partit Popular

- UPCMEtiquetes relacionades

Transparència
Tornar