Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Moció del PP en relació a s'estat en que es troba sa sala multifuncional

- 19/10/2017 -
Moció que presenta el Partit Popular en relació a s'estat en que es troba sa sala multifuncional de Ciutadella

Moció del PP en relació a s'estat en que es troba sa sala multifuncional

Instar a s'equip de govern a dur a terme ses actuacions necessàries per tal d'arreglar o substituir els elements romputs, esborrar ses pintades i millorar s'estat general que presenten els envoltants.

Tornar