· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

L'equip de govern de Ciutadella presenta una proposta de pressupost municipal de 33.193.106,67 euros per a 2018

- 09/11/2017 -

L'equip de govern aprovarà inicialment en el Ple ordinari de novembre un pressupost total per a 2018 de 33.193.106,67 €, el que suposa<strong> un increment de 6,11%</strong> respecte a enguany. L<strong>'Ajuntament presenta, a més, un endeutament viu molt baix, molt lluny del 110% permès per la llei. A 1 de gener de 2018 serà del 28,39% amb un import pendent de 9.718.633,56 €.</strong> Si accediu a la notícia podeu consultar la <strong>Memòria d'Alcaldia</strong> i altra informació sobre els pressupostos previstos per a l'any que ve. <br />L'equip de govern aprovarà inicialment en el Ple ordinari de novembre un pressupost total per a 2018 de 33.193.106,67 €, el que suposa un increment de 6,11% respecte a enguany. L'Ajuntament presenta, a més, un endeutament viu molt baix, molt lluny del 110% permès per la llei. A 1 de gener de 2018 serà del 28,39% amb un import pendent de 9.718.633,56 €. Si accediu a la notícia podeu consultar la Memòria d'Alcaldia i altra informació sobre els pressupostos previstos per a l'any que ve.

L'equip de govern de Ciutadella presenta una proposta de pressupost municipal de 33.193.106,67 euros per a 2018

Imatge09/11/2017

L'equip de govern aprovarà inicialment en el Ple ordinari de novembre un pressupost total per a 2018 de 33.193.106,67 €, el que suposa<strong> un increment de 6,11%</strong> respecte a enguany. L<strong>'Ajuntament presenta, a més, un endeutament viu molt baix, molt lluny del 110% permès per la llei. A 1 de gener de 2018 serà del 28,39% amb un import pendent de 9.718.633,56 €.</strong> Si accediu a la notícia podeu consultar la <strong>Memòria d'Alcaldia</strong> i altra informació sobre els pressupostos previstos per a l'any que ve. <br />L'equip de govern aprovarà inicialment en el Ple ordinari de novembre un pressupost total per a 2018 de 33.193.106,67 €, el que suposa un increment de 6,11% respecte a enguany. L'Ajuntament presenta, a més, un endeutament viu molt baix, molt lluny del 110% permès per la llei. A 1 de gener de 2018 serà del 28,39% amb un import pendent de 9.718.633,56 €. Si accediu a la notícia podeu consultar la Memòria d'Alcaldia i altra informació sobre els pressupostos previstos l'any que ve.

Cal remarcar també que l'Ajuntament té un fons líquid de tresoreria superior als 7 milions d'euros. Amb tot, els diners que l'Ajuntament té al banc a hores d'ara no es poden invertir en la millora de la ciutat i del seu benestar per mor de la regla de despesa, imposada per la Llei Montoro, com es destaca a la Memòria d'Alcaldia que podeu consultar de forma íntegra al document adjunt.

I és que la coneguda com Llei Montoro, que en realitat són dues – La llei 27/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i la llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'administració local – no permet a les entitats locals gastar l'estalvi obtingut ni augmentar personal, si no es compleixen uns requisits, encara que en tengui necessitat, i tot açò de forma independent al nivell d'ingressos que pugui tenir durant l'exercici.

Així, tot i que l'ajuntament podria endeutar-se per dedicar-ho a inversions i a pagar les múltiples i abundants sentències (uns 10.000.000 €) a les que ha de fer front l'ajuntament -tots els ciutadans- a causa de la mala gestió feta durant uns quants anys, tampoc no ho pot fer perquè la regla de despesa no li permet.

S'ha de remarcar també que en 2018 l'Ajuntament de Ciutadella haurà de presentar al jutjat un pla de pagament de la sentència milionària d'expropiació dels terrenys de «sa voltadora» que ascendeix a 5.44.958,21 € més els interessos des de 2008 que es calculen en 910.203,09 i els interessos de demora en el pagament . Aquests 11.694 m² de terreny hauran costat a tots els ciutadellencs 6.359.788,3 € més els interessos de demora.

Quant a altres despeses cal destacar el compromís de l'equip de govern d'obrir el teatre des Born per la qual cosa s'han pressupostat 400.000 € de recursos propis, a l'espera de saber quina serà l'aportació del Ministeri de Foment, que juntament amb els 200.000 € del CIME i 400.000 € del Govern balear permetran dur a terme les obres d'adequació i equipament del teatre des Born.

Es preveu també la substitució de la gespa dels camps de futbols així com de l'enllumenat per millorar l'eficiència energètica. Es preveu així mateix la inversió d'uns 3.000.000 € en actuacions relacionades amb el cicle de l'aigua, millores a la via pública i millores a les urbanitzacions i obra, en virtut de convenis que se signaran amb el CIME.

S'ha apostat pels programes d'ocupabilitat, s'han augmentat les aportacions al patronat de l'hospital municipal, al patronat d'escoletes, al Fons Menorquí de cooperació i la partida d'atenció social com una clara aposta de l'equip de govern vers l'atenció a les persones.

D'altra banda, es preveu signar un conveni amb el Govern de les Illes Balear per a la compra d'aigua dessalada amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aigua la qual cosa implicarà un cost anual de 950.000 €.

En definitiva, l'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella presenta un pressupost caracteritzat per una nova manera d'entendre la política i la gestió del municipi, ja que sentim la responsabilitat de gestionar i optimitzar, de la millor manera, els recursos que aporten els ciutadans. A més, representa el compromís adquirit amb els ciutadans de transparència, proximitat , diàleg i impuls de la participació ciutadana així com de col·laboració i implicació de la resta d'administracions.

Teniu tota la informació detallada a la Memòria d'Alcaldia.

A més, podeu consultar el resum d'ingressos per capítols (naturalesa dels ingressos) i el resum de despeses per programa (finalitat de les despeses) de 2018.


Etiquetes relacionades

Serveis econòmics Transparència
Tornar