· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 8 d'abril al 7 de maig
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Moció del PP en relació a l'adhesió i participació als actes commemoratius de la Constitució espanyola de 1978

El Grup Municipal Popular presenta davant el Ple, el següent:  


  1.  La seva adhesió als actes commemoratius que estan promovent i coordinant les Corts Generals per a la celebració el 6 de desembre de 2018, del "Quaranta Aniversari de la Constitució Espanyola de 1978", d'acord amb l'acordat en la reunió de Mesas Conjuntas del Congrés i del Senat el 20 de setembre de 2017. 

  2. Amb aquesta finalitat, sol·licita participar en aquests actes, així com assumir el compromís de realitzar, en l'ús de les seves competències, les activitats que es considerin oportunes, cercant la participació de tots els ciutadans. 

  3. Manifesta també el seu suport al Govern de la Nació en totes les activitats que programi per a aquesta celebració i la incorporació a tots els actes i activitats que puguin ser recolzats i difosos en el nostre municipi. 

  4. Traslladar aquests acords a les mases del Congrés i del Senat, i la Presidència i Vicepresidència del Govern. 

Tornar