· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per sol·licitar a la Conselleria d'Educació mesures per solucionar el problema del transport escolar adaptat a Menorca

Es Grup Municipal Popular, presenta davant es ple, el següent:


  1. Sol·licitar al Conseller d'Educació de les Illes Balears, Sr. Martí March, que demani disculpes públicament a les famílies de Menorca que han patit aquesta falta de sensibilitat i mala organització per part de la Conselleria, i que públicament - en sessió plenària - demani disculpes per mentir a tots els ciutadants de balears quan va afirmar que <<hi ha hagut un acompanyant des del primer dia>>. 

  2. Que la Conselleria d'Educació de les Illes Balears prengui les mesures oportunes perquè en futures licitacions aquest fet no torn-hi succeir, retornat al sistema de recollida a domicili i amb la garantia de l'acompanament, així com donant més puntuació als apartats socials i organitzatius del servei, en vers de l'econòmic. 

  3. Instar al Govern de les Illes Balears a resoldre el contracte i tornar a licitar-lo de nou amb les condicions adeqüades per a oferir un bon servei, eficaç i que dona resposta a les necessitats del transport escolar adaptat a Menorca. 

Tornar