· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Sol·licitud targetes zona verda

Únicament per a residents:

Que el titular del vehícle estigui empadronat al domicili amb una antiguitat mínima de 6 mesos.


Documents necessaris:

- Fotocòpia del permís de conduir del titular.
- Fotocòpia del permís de circulació del vehicle.
- Fotocòpia de la fitxa tècnica.
- Fotocòpia de l'assegurança en vigor del vehicle.

Tramiteu AQUÍ la targeta verda de forma telemàtica

Tornar