Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

L'Ajuntament acorda amb l’IBAVI destinar dos habitatges públics de Ciutadella a finalitats socials

- 22/11/2017 -
L'Ajuntament de Ciutadella ha signat un conveni de col·laboració amb l'Institut Balear de l’Habitatge, amb finalitat social, per tal de dur a terme la cessió de dos habitatges de protecció pública situats en el municipi. 

L'Ajuntament acorda amb l’IBAVI destinar dos habitatges públics de Ciutadella a finalitats socials

Imatge22/11/2017

L'Ajuntament de Ciutadella ha signat un conveni de col·laboració amb l'Institut Balear de l’Habitatge, amb finalitat social, per tal de dur a terme la cessió de dos habitatges de protecció pública situats en el municipi. Les despeses de lloguer seran a càrrec de l’Ajuntament.

Mitjançant aquest conveni, la institució municipal podrà destinar aquests dos habitatges a garantir el benestar de persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat, per atendre de forma transitòria les situacions d’emergència. D’aquesta manera, l’Ajuntament podrà oferir allotjament quan sorgeixin casos que afectin Ciutadella. L’àrea que en tindrà cura a l’hora de dur a terme les adjudicacions serà Serveis Socials.

Mentre duri la cessió, l'Ajuntament abonarà mensualment un lloguer a l'IBAVI de 355,59 € euros per aquests dos habitatges. A la vegada, l'Ajuntament es farà càrrec també de les despeses comunitàries, així com dels serveis i dels subministraments propis dels immobles; entre d’altres, els de llum i d’aigua.

Amb la signatura del conveni, Ciutadella continua apostant per garantir l'accés de les persones socialment més febles a un habitatge digne. I per açò treballa amb l'execució de diferents iniciatives adreçades a persones en risc de patir exclusió residencial.


Etiquetes relacionades

Atenció Social
Tornar