Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Ciutadella assoleix per primera vegada un aprovat en Transparència

- 11/12/2017 -
L'Ajuntament de Ciutadella  compleix amb un 50 % (76 de 152) dels indicadors de transparència auditats per la pàgina especialitzada DYNTRA. D'aquesta manera, se situa en la cinquena posició entre els 15 ajuntaments balears de més de 15.000 habitants avaluats. La mitjana de l'Estat espanyol de percentatge de compliment dels indicadors de transparència és situa en el 28'9%  i en el conjunt de les Balears la xifra es del 38'2%. L'Ajuntament es situa segons DYNTRA en el lloc 74 de 391 entitats locals de l' Estat espanyol avaluades en transparència

Ciutadella assoleix per primera vegada un aprovat en Transparència

Imatge11/12/2017

L'Ajuntament de Ciutadella tancarà l'any 2017 complint amb 76 dels 152 indicadors amb què l'empresa especialitzada DYNTRA avalua el grau de transparència de les administracions públiques. Açò significa una nota del 50 per cent de compliment. Per primera vegada, i després de la feina feta des de la Regidoria de Transparència, l'Ajuntament emet dades positives en un concepte sobre el qual l'equip actual hi aposta decididament.

En el conjunt de les Balears, l'Ajuntament de Ciutadella se situa en la cinquena posició d'entre els 15 ajuntaments de més de 15.000 habitants. Supera la mitjana de les Illes (38,2%) en 12 punts i supera també el conjunt d'administracions locals de l'estat espanyol en quasi 21 punts percentuals. Les 392 entitats locals avaluades per DYNTRA compleixen de mitjana un 28'9 per cent dels indicadors de transparència. 

La informació posada a l'abast dels ciutadans i les ciutadanes ha crescut de manera exponencial durant aquest mandat. Cal dir que els indicadors de DYNTRA, igual que els de Transparència Internacional, solen ser més exigents que la mateixa Llei de transparència de 2013, aprovada pel govern espanyol i que és d'obligat compliment per les administracions públiques.

El regidor de Transparència, Sergi Servera, considera l'aprovat emès per DYNTRA "com una dada positiva", sobretot si es té en compte que a "al principi de mandat no hi havia cap mena d'informació de transparència a l'abast de la ciutadania". En aquest sentit, el regidor recalca: "Venim d'un desert, i des de l'equip de govern ens esteim esforçant per poder brindar al ciutadà la màxima informació sobre la gestió pública, tant en l'àmbit de la informació econòmica i financera, com també en informació sobre els representants públics".

Amb tot, el regidor considera que encara hi queda molt de camí a recórrer per aconseguir obrir en tots els àmbits l'Ajuntament a la ciutadania, quant a tenir a l'abast la informació pública que maneja la institució. "L'objectiu no pot ser altre que arribar a la màxima transparència, i, per tant, fins que no arribem a percentatges molt més alts no podrem donar-nos per satisfets".

En aquest sentit, Servera apunta que durant el 2018 el grau de transparència de l'Ajuntament augmentarà significativament una vegada es disposi de l'eina adequada per posar a l'abast de la ciutadania tota la informació relativa a la contractació menor, al pagament de factures als proveïdors i multituds d'indicadors més que es podran oferir gràcies a eines informàtiques que, des de SILME i a través d'empreses especialitzades, s'estan desenvolupant per al seu ús.

Tornar