Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 23 al 28 de maig
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Ciutadella tanca l'any amb un aprovat en Transparència

- 12/12/2017 -
L'Ajuntament ha assolit un 53,29 % (81 de 152) dels indicadors de transparència auditats per la pàgina especialitzada DYNTRA. D'aquesta manera, aprova, i a més, se situa en la quarta posició entre els 15 ajuntaments balears de més de 15.000 habitants avaluats. Ciutadella es posiciona també com el 60è ajuntament més transparent (d'un total de 391 avaluats) en l'àmbit de l'Estat. La mitjana espanyola d'indicadors de transparència complets per les administracions locals és del 28,91% i en el conjunt de les Balears és de 38,42%

Ciutadella tanca l'any amb un aprovat en Transparència

Imatge12/12/2017

L'Ajuntament de Ciutadella tancarà l'any 2017 complint amb 81 dels 152 indicadors amb què l'empresa especialitzada DYNTRA avalua el grau de transparència de les administracions públiques. Açò significa una nota del 53,29 per cent de compliment. Per primera vegada, i després de la feina feta des de la Regidoria de Transparència, l'Ajuntament emet dades positives en un concepte sobre el qual l'equip actual hi aposta decididament.

En el conjunt de les Balears, l'Ajuntament de Ciutadella se situa en la quarta posició d'entre els 15 ajuntaments de més de 15.000 habitants. Supera la mitjana de les Illes (38,42%) en 15 punts i supera també el conjunt d'administracions locals de l'estat espanyol en 24 punts percentuals.

La informació posada a l'abast dels ciutadans i les ciutadanes ha crescut de manera exponencial durant aquest mandat. Cal dir que els indicadors de DYNTRA, igual que els de Transparència Internacional, solen ser més exigents que la mateixa Llei de transparència de 2013, aprovada pel govern espanyol i que és d'obligat compliment per les administracions públiques.

El regidor de Transparència, Sergi Servera, considera l'aprovat emès per DYNTRA "com una dada positiva", sobretot si es té en compte que a "al principi de mandat no hi havia cap mena d'informació de transparència a l'abast de la ciutadania". En aquest sentit, el regidor recalca: "Venim d'un desert, i des de l'equip de govern ens esteim esforçant per poder brindar al ciutadà la màxima informació sobre la gestió pública, tant en l'àmbit de la informació econòmica i financera, com també en informació sobre els representants públics".

Amb tot, el regidor considera que encara hi queda molt de camí a recórrer per aconseguir obrir en tots els àmbits l'Ajuntament a la ciutadania, quant a tenir a l'abast la informació pública que maneja la institució. "L'objectiu no pot ser altre que arribar a la màxima transparència, i, per tant, fins que no arribem a percentatges molt més alts no podrem donar-nos per satisfets".

En aquest sentit, Servera apunta que durant el 2018 el grau de transparència de l'Ajuntament augmentarà significativament una vegada es disposi de l'eina adequada per posar a l'abast de la ciutadania tota la informació relativa a la contractació menor, al pagament de factures als proveïdors i multituds d'indicadors més que es podran oferir gràcies a eines informàtiques que, des de SILME i a través d'empreses especialitzades, s'estan desenvolupant per al seu ús.


Etiquetes relacionades

Transparència
Tornar