Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

L'equip de govern demana la retirada del projecte de guarderies assistencials i insta el Govern a prendre com a referència les escoletes de Menorca

- 13/12/2017 -
L'equip de govern PSM-PSOE-GXC presentarà en el proper Ple  una proposta per a instar el Govern de les Illes Balears a abandonar el projecte de guarderies assistencials. Els partits que governen Ciutadella remarquen que la proposta compta amb l'oposició de tota la comunitat educativa a Menorca, ja que serviria per crear una doble xarxa: una d'escoletes i una altra de guarderies assistencials per a infants socialment vulnerables; a més que per a Menorca l'aplicació d'aquest decret faria retrocedir el model educatiu de l'illa, després de dècades de feina feta, i la retornaria a un model ja superat, el de les guarderies assistèncials.

L'equip de govern demana la retirada del projecte de guarderies assistencials i insta el Govern a prendre com a referència les escoletes de Menorca

Imatge13/12/2017

 L'equip PSM-PSOE-GXC presentarà en el proper Ple de l' Ajuntament una proposta per a instar el Govern de les Illes Balears a abandonar el projecte de guarderies assistencials. Els partits que governen Ciutadella remarquen que la proposta compta amb l'oposició de tota la comunitat educativa a Menorca, ja que serviria per crear una doble xarxa: una d'escoletes i una altra de guarderies assistencials per a infants socialment vulnerables; a més que per a Menorca l'aplicació d'aquest decret faria retrocedir el model educatiu de l'illa, després de dècades de feina feta, i la retornaria a un model ja superat, el de les guarderies assistèncials.

Cal recordar que a Menorca es treballa des de fa 30 anys amb gran èxit amb un model integrat i coherent d'atenció educativa i de guarda de la primera infància. Es tracta d'una xarxa integrada, amb el predomini i el lideratge de l'oferta pública municipal, i amb el suport del Consell Insular de Menorca. Aquest és avui un model a seguir d'excel·lència educativa i social en el cicle de 0-3 anys, i s'ha aconseguit amb la participació de tots els sectors implicats i amb un consens creixent, reconegut dins i fora de Menorca;

Avui en dia els municipis menorquins han aconseguit un alt nivell d'escolarització, especialment a P2, molt per damunt de Balears, signe inequívoc de la gran acceptació del model per part de la població i de la cercada equitat, que permet, basant-se en bonificacions, l'escolarització dels infants de famílies sense prou recursos econòmics. Cuidar els infants de 0-3 amb serveis integrals i alhora educatius i assistencials és una mesura bàsica de prevenció social i comunitària.

Precisament per tot l'exposat, és just demanar al Govern de l'Estat que, atès el valor educatiu d'aquesta etapa, la doti econòmicament per poder millorar-la i garantir-ne la implantació arreu. I en aquest sentit, sol·licitar també al Govern Balear que incrementi la dotació econòmica per a la xarxa d'escoletes, per fer possible que el preu de la matrícula i la quota puguin baixar.

Tornar