Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Ciutadella reclama la implicació de les altres administracions en la gestió de l'Escorxador en tractar-se d'un servei d'àmbit insular

- 15/12/2017 -

L' equip de govern PSM-PSOE-GXC ha anunciat que l'Ajuntament emprendrà un seguit de <strong>millores a l'Escorxador Municipal</strong>, sempre ajustades al fet que <strong>puguin servir </strong>per a un f<strong>utur pla de reformes integrals i de modernització de les instal·lacions</strong>. L'Ajuntament ha reiterat que la gestió de l'Escorxador ha de ser planificada amb la col·laboració del Consell Insular i del Govern Balear; i, a la vegada, amb la implicació de la resta d'ajuntaments menorquins, atès que són beneficiaris del servei que ofereixen els escorxadors ubicats a Ciutadella i a Maó.L' equip de govern PSM-PSOE-GXC ha anunciat que l'Ajuntament emprendrà un seguit de millores a l'Escorxador Municipal, sempre ajustades al fet que puguin servir per a un futur pla de reformes integrals i de modernització de les instal·lacions. L'Ajuntament ha reiterat que la gestió de l'Escorxador ha de ser planificada amb la col·laboració del Consell Insular i del Govern Balear; i, a la vegada, amb la implicació de la resta d'ajuntaments menorquins, atès que són beneficiaris del servei que ofereixen els escorxadors ubicats a Ciutadella i a Maó.

Ciutadella reclama la implicació de les altres administracions en la gestió de l'Escorxador en tractar-se d'un servei d'àmbit insular

Imatge15/12/2017

L' equip de govern PSM-PSOE-GXC ha anunciat que l'Ajuntament emprendrà un seguit de <strong>millores a l'Escorxador Municipal</strong>, sempre ajustades al fet que <strong>puguin servir </strong>per a un f<strong>utur pla de reformes integrals i de modernització de les instal·lacions</strong>. L'Ajuntament ha reiterat que la gestió de l'Escorxador ha de ser planificada amb la col·laboració del Consell Insular i del Govern Balear; i, a la vegada, amb la implicació de la resta d'ajuntaments menorquins, atès que són beneficiaris del servei que ofereixen els escorxadors ubicats a Ciutadella i a Maó.L'alcaldessa de Ciutadella, Joana Gomila, i la regidora delegada, Sandra Moll, han anunciat que l'Ajuntament emprendrà un seguit de millores a l'Escorxador Municipal, sempre ajustades al fet que puguin servir per a un futur pla de reformes integrals i de modernització de les instal·lacions. L'Ajuntament ha reiterat que la gestió de l'Escorxador ha de ser planificada amb la col·laboració del Consell Insular i del Govern Balear; i, a la vegada, amb la implicació de la resta d'ajuntaments menorquins, atès que són beneficiaris del servei que ofereixen els escorxadors ubicats a Ciutadella i a Maó.

La idea estratègica, en vista de l'informe que els tècnics han lliurat sobre l'estat actual de l'Escorxador, és dur a terme diverses millores al llarg del 2018; però amb la condició que no es tracti d'inversions estèrils, sinó perfectament assimilables en una reforma integral a llarg termini.

D'entre les millores immediates, s'esmenten les següents: dotar-lo d'un projecte d'instal·lació tèrmica que aporti aigua calenta al sistema; d'una àrea de neteja de camions; d'una nova àrea d'estabulació d'animals; i d'impermeabilització de les cobertes de l'edifici.

L'equip de govern de Ciutadella és contrari, en aquest sentit, que les inversions que s'hi duguin a terme no siguin vàlides quan hi hagi una planificació integral i insular del servei d'escorxador, distribuït juntament amb el de Maó. Per aquest motiu, Joana Gomila reitera que aquesta és una qüestió que, necessàriament, ha de ser planificada i pactada entre tots dos ajuntaments, amb la col·laboració del Consell Insular i el Govern Balear; i, a la vegada, amb la implicació de la resta d'ajuntaments menorquins, atès que són beneficiaris del servei que ara ofereixen les dues ciutats capdavanteres per al conjunt de l'illa de Menorca.

Les inversions puntuals que ara mateix es consideren poden arribar a importar una despesa de 300.000 euros; però caldrà comptar amb els ajuts que hagi d'aportar el FOGAIBA i el Consell.

La regidora delegada, Sandra Moll, ha reconegut que, ara mateix, les instal·lacions de Ciutadella presenten moltes deficiències que entren en col·lisió amb l'actual normativa. Es remunten a molts anys enrere, ja que l'Escorxador no ha estat objecte de prou atenció preferent en el passat, i ha quedat sempre fora de previsions de manteniment anual. Així, l'exterior de l'edifici té molts de deterioraments, i les teulades pateixen goteres. Açò no obstant, l'estat sanitari i de capacitat de treball el fan encara operatiu.

Tornar