Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 8 d'abril al 7 de maig
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

CONCURS D’IDEES PER MILLORAR CIUTADELLA. TU DECIDEIXES!

És un procés de participació ciutadana perquè els vesins i les vesines de Ciutadella aportin idees i propostes per millorar l’entorn de la nostra ciutat.

QUIN ÉS EL PRESSUPOST?

El pressupost destinat és d’un total de 40.000 € (IVA inclusivament). Per tant, els projectes poden presentar-se per un import màxim de 40.000 €, però pot ser inferior.

QUI HI POT PARTICIPAR?
 

 • Totes les persones, a títol individual, majors de 16 anys i empadronades a Ciutadella.
 • Qualsevol entitat sense ànim de lucre que tengui domicili social i àmbit d’actuació al municipi de Ciutadella i estigui inscrita al Registre Municipal d’Associacions.

Aquelles associacions que no estiguin inscrites al Registre Municipal d’Associacions podran enregistrar-s’hi a través del web de l’Ajuntament de Ciutadella.

QUINES PROPOSTES S’HI PODEN PRESENTAR? (Del 27 de desembre de 2017 al 21 de gener de 2018)

S’hi podrà presentar un màxim d’una proposta.

Hauran de ser projectes d’inversió per a la millora de l’espai públic o dels equipaments municipals de la ciutat o d’un barri:

 • Projectes de nova urbanització i/o rehabilitació d’espais públics: construcció o rehabilitació d’edificis, reforma d’enllumenat, remodelació de parcs, zones verdes, vials...
 • En obra nova per a la millora d’equipaments de titularitat municipal adreçats a l’ús ciutadà: nous trams de voreres, carril bici, senyalització, enllumenat, remodelació de parcs, zones verdes, adquisició d’elements de transport o de mobiliari infantil, aplicacions informàtiques...

COM ES PRESENTEN LES PROPOSTES?

Les propostes s’han de presentar amb un formulari emplenat, i que trobareu i podeu lliurar-lo a:
 • Les oficines de l'OAC de l’Ajuntament de Ciutadella i a la Casa de Cultura. Formulari en PDF
 • El web de l'Ajuntament de Ciutadella: Formulari en línia (Procediment telemàtic)

AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES (del 22 de gener al 7 de febrer de 2018)

La Comissió Tècnica de l’Ajuntament de Ciutadella avaluarà les propostes de manera que:
 • siguin d’interès general,
 • siguin un projecte d’inversió d’àmbit municipal o de barri,
 • siguin competència municipal,
 • siguin viables tècnicament i econòmicament,
 • respectin el marc jurídic i legal existent,
 • no contradiguin els plans de plantejament urbà aprovats,
 • siguin una inversió amb principi i final,
 • no plantegin accions d’exclusió social.

VOTACIÓ DELS PROJECTES (del 8 al 18 de febrer de 2018)

La votació és oberta a tota la ciutadania empadronada al municipi de Ciutadella major de 16 anys.

Se n’hauran de votar tres propostes.

ON PODREM VOTAR?

 • A les oficines de l'OAC de l’Ajuntament de Ciutadella i a la Casa de Cultura.
 • Al web de l'Ajuntament de Ciutadella: www.ajciutadella.org

EN CAS DE DUBTE...

Ajuntament de Ciutadella

Servei de Projecte de Ciutat i Participació Ciutadana
Servei de Comunicació i Noves tecnologies (dubtes sobre el procediment telemàtic)

 • Web: www.ajciutadella.org
 • Telèfon: 971 38 10 50
 • Adreça electrònica:
projectedeciutat@ajciutadella.org
comunicacio@ajciutadella.org (procediment telemàtic)
 

Descarregar formulari en paper Formulari en línia
 
Tornar