· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

L’Ajuntament obre un concurs d’idees per a projectes que millorin Ciutadella

Imatge27/12/2017

 L’Ajuntament de Ciutadella obre des d’avui un procés de participació ciutadana per tal que els vesins i vesines del municipi aportin idees i propostes de projectes per millorar l’entorn de la ciutat, amb un cost màxim per projecte 40.000 €.

El concurs d’idees, just ara obert, romandrà obert fins dia 21 de gener de 2018.

Qualsevol entitat sense ànim de lucre amb domicili social i àmbit d’actuació a Ciutadella així com qualsevol persona a títol individual major de 16 anys empadronada a Ciutadella pot presentar un màxim d'un projecte, que serà primer revisat per una comissió avaluadora per garantir que compleixin els requisits establerts a les bases. Després, aquestes propostes s’anunciaran per tal que tota la ciutadania censada al municipi de Ciutadella major de 16 anys pugui votar, tant de manera presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) com telemàticament a través de la web de l’Ajuntament. D’entre totes, la proposta més votada serà l’escollida per rebre la inversió a través del PIC.

Pel que fa a les idees, han de ser propostes d’inversió per a la millora de l’espai públic o els equipaments municipals de ciutat o d’un barri. Per exemple, construir noves infraestructures com trams de voreres o carrils bici, enllumenament, clavegueram o zones verdes, entre altres; construir o reformar edificis; reposar infraestructures que estan en mal estat com parcs, vials, senyalització o zones verdes; comprar elements de transport o de mobiliari infantil per les zones de jocs, o aplicacions informàtiques. Les actuacions de manteniment d’equipaments i mobiliari no es consideren inversions.

El fet que hagin de ser propostes d'inversió és degut a que els 40.000 € que es posen a disposició per aquest concurs d'idees són una part de l'aportació del Consell Insular a l'Ajuntament a través del Pla Insular de Cooperació (PIC) que es preveu que per a l'any 2018 sigui un import similar als 377.000 € que va rebre l'any 2017.

La regidora de Projecte de ciutat i Participació ciutadana, Laura Anglada, assegura que l’objectiu del concurs “és implicar a la ciutadania del nostre municipi en pensar i decidir una part dels projectes que s’impulsaran durant el 2018, mitjançant un sistema reglat de participació. Volem que els vesins i les vesines coneguin la gestió pública, participin en la detecció de necessitats i demandes, i també promoure la dimensió educadora de la participació ciutadana”.

L’Ajuntament posarà en marxa un mecanisme de suport a les persones i entitats a través del correu electrònic projectedeciutat@ajciutadella.org i del telèfon de l'ajuntament (971.38.10.50) per resoldre qualsevol dubte relacionat amb el procés com terminis, tipus de propostes o estat de les validacions. 

Tornar