· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Un conveni de col·laboració amb el Consell permetrà la redacció del Catàleg de camins públics de Ciutadella

- 01/02/2018 -
 L’Ajuntament ha aprovat un conveni de col·laboració amb el Consell de Menorca per a l’elaboració del Catàleg municipal de camins públics. Amb els que ofereixen, juntament amb les carreteres, al conjunt de la població una accessibilitat generalitzada a tot el territori insular.

Un conveni de col·laboració amb el Consell permetrà la redacció del Catàleg de camins públics de Ciutadella

Imatge01/02/2018

 L’Ajuntament de Ciutadella aprova un conveni de col·laboració amb el Consell insular de Menorca per a l’elaboració del Catàleg municipal de camins públics. Els nous usos de lleure, com les activitats d'excursionisme o senderisme, entre d'altres, han tornat a reivindicar aquesta xarxa, que cal preservar i fomentar, no només com a infraestructura per a satisfer necessitats de comunicació pròpies i específiques del món rural, sinó també com a infraestructura al servei de tota la societat.

El conveni té per objecte l'elaboració del catàleg de camins, que és un treball d'investigació de l'Ajuntament per tal de definir quins camins del seu terme municipal compleixen les condicions per a esser inclosos a l'Inventari de béns municipals.

L'Ajuntament de Ciutadella ja duu temps fent feina en aquest catàleg, i amb aquest ajut del Consell Insular de Menorca podrà acabar definitivament aquesta important tasca.

El Consell Insular de Menorca es compromet a finançar els treballs d'elaboració del catàleg de camins públics del terme municipal de Ciutadella en la quantitat màxima de 18.000 € + IVA (21.780 € amb l’IVA inclòs). Tot açò, a més de donar suport cartogràfic i en la sistematització de la informació mitjançant l’IDE Menorca.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Ciutadella es compromet a contractar els serveis per a l'elaboració del Catàleg municipal de camins rurals de Ciutadella i a incloure el resultat d'aquest catàleg a l'Inventari de béns municipals, mitjançant el procediment que correspongui en cada cas.

Tornar