· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Obres del projecte de millora del carrer Mallorca (II)

L'Ajuntament té prevista la realització d'obres del carrer Mallorca amb l'objectiu de millorar les infraestructures (clavegueram, pluvials, aigua potable, fibra òptica, gas natural...), eliminar barreres arquitectòniques, millorar el paviment i embellir el carrer.

 Durant els pròxims mesos canviarà el funcionament habitual de la circulació i l'accés a aquest carrer i als carrers adjacents. És important que durant aquests mesos tinguem tots i totes un poc de paciència per la incomoditat que ens puguin generar aquestes obres, perquè són per una millora de la nostra ciutat. L'Ajuntament ha cercat les alternatives més viables per facilitar l'accés al carrer i als carrers adjacents per a aquells que hi heu d'accedir de manera habitual.

I perquè tothom n'estigui informat, és important tenir en compte les següents consideracions generals, perquè us pugueu organitzar de la millor manera possible (vegeu el plànol 1):
 

 


1. Les obres que s'executaran corresponen a la fase del carrer Mallorca, que comprèn el tram que va des dels carrers Bisbe Comes i Ferreries, fins a l'avinguda Capità Negrete i el carrer Lepant. Amb aquesta actuació es donarà per acabada la reforma integral del carrer Mallorca.

2. La data prevista d'inici de les obres del projecte de la segona fase és el dilluns dia 2 d'octubre, i es preveu un període d'execució de quatre mesos, segons el contracte. Aquests terminis es poden veure modificats a mesura que avancin les obres.

3. Està previst que els carrers es tallin al trànsit rodat a mesura que vagin avançant les obres carrer amunt. Per tant, no es tallarà la circulació a tot el tram afectat per les obres de cop, sinó de forma progressiva i gradual.

4. Es preveu invertir el sentit de circulació del carrer Mercadal durant tota l'obra.

5. El carrer Lepant estarà obert al trànsit mentre s'executen els treballs al carrer Mallorca. Si finalment s'ha de tancar, serà a la darrera fase de les obres, i només els dies que resultin absolutament imprescindibles.

6. Les voreres seran transitables per als vianants durant la major part de les obres, i estaran delimitades per barreres protectores mentre s'actuï enmig de la calçada.

7. Els contenidors de fems del carrer Bisbe Server, a la cantonada amb el carrer Mallorca, es desplaçaran cap a la plaça Lepant, a fi que el camió els pugui recollir.

8. Es prohibeix la circulació de vehicles de +3.500kg pel carrer Mallorca i pels altres carrers afectats indirectament per les obres, exceptuant-ne els vehicles autoritzats.
 


S'ha decidit dividir les obres en quatre fases, en funció de l'afectació que tenen sobre la mobilitat de la zona (vegeu el plànol 2):
  • Fase 1: Rotonda de la Platja Gran.
  • Fase 2: Encreuament del carrer Mallorca amb els carrers Bisbe Comes i Ferreries.
  • Fase 3: Tram entre el carrer Bisbe Comes, el Ferreries i el Bisbe Sever.
  • Fase 4: Tram entre el carrer Bisbe Sever, i els Capità Negrete i Lepant.


Tornar