· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

L'Ajuntament inicia el procediment per declarar Pilar Benejam com a Filla Il·lustre de Ciutadella

11/02/2018

 La corporació municipal, a proposta de l’alcaldessa Joana Gomila, ha iniciat els tràmits reglamentaris per declarar la pedagoga Pilar Benejam Arguimbau (1937) Filla Il·lustre de Ciutadella.

En primera instància, així ho ha resolt la Junta de Portaveus per unanimitat dels seus membres. A partir d’ara, s’emetrà un decret d’Alcaldia, tot designant el catedràtic barceloní Joan Pagès Blanch com a instructor dels mèrits. En paral·lel, caldrà fer l’elecció de l’artista pintor que haurà de fer-se càrrec de pintar-ne a l’oli el retrat. Més endavant, un cop l’instructor hagi lliurat el document de mèrits, la memòria passarà a la consideració de la corporació en Ple, que caldrà manifestar-se favorable a la declaració en una proporció de vots que, si més no, necessita arribar als dos terços; tot i que sembla perfectament assegurat que s’hi donarà la unanimitat que ja s’ha posat de relleu en el si de la Junta de Portaveus.

En aquella sessió plenària, a més de procedir a la declaració legal de Filla Il·lustre, la corporació hi haurà d’aprovar la data en què s’ha de fer la proclamació pública del guardó, amb el corresponent lliurament del diploma acreditatiu i la descoberta del retrat per a la galeria del Saló Gòtic.

En arribar en aquest punt, Ciutadella comptarà amb la segona Filla Il·lustre que pertany al segment de les dones, després de la botànica Maria Àngels Cardona Florit, declarada Filla Il·lustre l’any 2001. A més, Pilar Benejam, en serà, fet i fet, la quarta d’arreu de Menorca, on es compta amb els noms de Maria Lluïsa Serra Belabre i Margarita Comas Camps (a Maó) i Maria Àngels Cardona i, properament, Pilar Benejam (a Ciutadella).

L'Ajuntament posa a disposició de les ciutadanes i els ciutadans un formulari d'adhesió a la designació de Pilar Benejam com a Filla Il·lustre de Ciutadella. La relació de persones que el signin serà adjuntat a l'expedient.

Així mateix, per les entitats s'ha preparat un document PDF d'adhesió a la designació que haurà de signar el representant legal i enviar-la a l'adreça electrònica protocol@ajciutadella.org. Igualment els fulls seran inclosos a l'expedient.

Consulteu el Curriculum Vitae de Pilar Benejam Arguimbau AQUÍ


Tornar